Overal in Nederland snel internet? Het is nodig!

Nederland digitaliseert in toenemende mate. Dit betekent een toename in het digital verkeer.Hiervoor is er een uitbreiding van de telecomnetwerken nodig. Lokaal beleid en lokale aanpak spelen hierbij een cruciale rol. Op deze website staat alle informatie rondom regelgeving, initiatieven, pilots en toepassingen en de laatste ontwikkelingen rondom snel internet.
Lees hier meer over

Actueel

Meer nieuws

Buitengebied

Snel internet, ook wel breedband internet genoemd, is niet voor iedereen in Nederland vanzelfsprekend. Toegang tot snel internet wordt van steeds groter belang. We moeten instructiefilmpjes kunnen bekijken, zware documenten kunnen versturen en ontvangen en online bestanden op kunnen slaan voor onze ondernemingen, scholen of voor privédoeleinden.

Innovatie

Digitalisering leidt tot nieuwe toepassingen in allerlei domeinen. Zo wordt onder meer gewerkt aan connected and autonomous driving, e-health en augmented reality, al dan niet in testbeds, living labs en smart cities. Die vereisen hoogwaardige connectiviteit die vaak aan specifieke voorwaarden moet voldoen.

Regelgeving

Hoe kan u als (lokale) overheid initiatieven voor snel internet ondersteunen en wat is ervoor nodig om de plannen uit het actieplan digitale connectiviteit uit te voeren? In deze sectie voor overheden verzamelen we relevante informatie en proberen we kennisdeling in de praktijk te brengen door geïnteresseerden met elkaar in contact te brengen.N

Publicaties

Rondom snel internet in de buitengebieden en de connectiviteit in de toekomst zijn verschillende rapporten gepubliceerd. Bekijk het overzicht van deze publicaties.

Kennisbank

Om particulieren, initiatieven en overheden te ondersteunen in de realisatie van snel internet in de buitengebieden, is er in de kennisbank van Samen Snel Internet meer informatie te vinden over een aantal gemene delers.