5G netwerken van Huawei in Europa behoort tot de mogelijkheden

Innovatie

Een overzicht van toepassingen en pilots rondom 5G

Lees meer
26 februari 2019

Omdat 5G netwerken in de toekomst van strategisch groot belang zijn wordt er van verschillende kanten scherp gekeken hoe deze netwerken tot stand komen en met welke techniek. Het belang van 5G wordt anders ingeschat dan de huidige telecomnetwerken omdat 5G de basis zal zijn van het internet of things, de verwachting is dat vele miljoenen apparaten en sensoren via dit netwerk aangestuurd zullen worden en informatie gaan verzamelen over allerlei aspecten van de samenleving en de economie. Vanuit verschillende kanten klinkt de waarschuwing dat de aanleg van dergelijke infrastructuur door Chinese bedrijven de machtsverhoudingen in de wereld sterk kunnen laten verschuiven.


De Verenigde Staten wil daarom het Chinese telecombedrijf Huawei buiten de deur houden bij de aanleg van 5G netwerken. Zij vrezen dat Huawei het netwerk zal kunnen gebruiken voor spionage of zelfs voor sabotage. Westerse landen trekken hierin niet één lijn.

Landen als Australië en Nieuw Zeeland hebben Huawei volledig in de ban gedaan als het gaat om de aanleg van het nieuwe netwerk. Een aantal Oost-Europese landen werkt echter juist nauw samen met de Chinezen en Huawei. West Europa is wat voorzichtiger. Het Nationale Centrum voor Cyberveiligheid van het Verenigd Koninkrijk geeft bijvoorbeeld aan dat een ban onnodig is. Door het gebruiken van goede beveiligingsmaatregelen zijn de risico’s beheersbaar, aldus de krant The Financial Times. Ook de Duitse regering heeft besloten om niet tot een ban van Huawei en andere Chinese telecombedrijven over te gaan. In België wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om Huawei 5G netwerken aan te laten leggen.

De situatie in Nederland is nog onduidelijk. Groen Links riep op om Huawei buiten de deur te houden, dit is echter geen kabinetsbeleid. Dit voorjaar komt het kabinet met een China-strategie, hier zal ook uit blijken hoe Nederland zal omgaan met Huawei en andere Chinese telecombedrijven.
Telecom deskundige speculeren dat het buiten de deur houden van Huawei, zomaar een vertraging van twee jaar op zou kunnen leveren. Dit omdat 5G deels op bestaande apparatuur wordt gebouwd, een deel van deze apparatuur is van Huawei. Oude apparatuur dient wellicht vervangen te worden, daarnaast zullen technici moeten worden opgeleid voor de apparatuur van andere leveranciers.