EZK kondigt actieplan Digitale Connectiviteit aan

13 februari 2018

Staatssecretaris Keijzer (EZK) kondigt per Kamerbrief de voornemens aan om rond de zomer een actieplan digitale connectiviteit aan de Kamer te presenteren.

In het najaar is met verschillende stakeholders gesproken over het creëren van de
juiste randvoorwaarden voor een goede digitale infrastructuur en het wegnemen
van eventuele belemmeringen. Uit de gesprekken met stakeholders is een aantal
belangrijke randvoorwaarden voor een goede digitale infrastructuur naar voren
gekomen, te weten: spectrum, lokaal beleid, als ook investeringen, continuïteit en
innovatie in netwerken. Sindsdien wordt met partijen nader gesproken over deze
onderwerpen. Het actieplan digitale connectiviteit wordt opgesteld om te
te zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige connectiviteit die een
grote diversiteit aan vragen kan bedienen en altijd en overal beschikbaar is tegen
concurrerende tarieven.

Lees meer hierover in de Kamerbrief.