Kan het wat kouder? Locaties in Noord-Groningen testen klimaatbeheersing met 5G

ACS - Connected Buildings heeft ‘Climatics Feedback Sensoren’ geplaatst voor de gemeente Het Hogeland op één van de gemeentelocaties in Uithuizen. De Climatics Feedback Sensor is een apparaatje dat continu het klimaat in gebouwen meet en feedback verzamelt van de gebruikers.

Pilots rondom connectiviteit

In Nederland zijn er een aantal pilots rondom connectiviteit. Deze pilots geven een goed beeld van de toepassingen die mogelijk zijn voor bedrijven. Bovendien is het in sommige pilots ook mogelijk voor bedrijven om aan de pilots deel te nemen.

Lees meer
12 juni 2019

ACS voert een 5G-pilot uit bij 5Groningen, programma van Economic Board Groningen. ‘Het doel van de pilot is te onderzoeken hoe ver we kunnen gaan met energiebesparende maatregelen,’ aldus Willemijn Visscher, projectleider bij ACS. ‘Wij verwachten dat we energie kunnen besparen én de klimaatbeheersing in gebouwen kunnen verbeteren. In deze eerste pilot willen we bekijken hoe de dataverzending via 5G verloopt.’ ACS zal deze maand ook Climatics Feedback Sensoren plaatsen in OBS De Octopus en KindCentrum in Eenrum en in het kantoor van Economic Board Groningen in Winsum.

Lees het volledige blog op de website van 5Groningen.