Miljoenen subsidie voor realisatie snel internet op scholen

01 september 2017

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft ruim vijf miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld voor scholen uit het primair en voortgezet onderwijs die verstoken zijn van snel internet.

De minister stelt tot en met het kalenderjaar 2019, onder voorwaarden, een subsidie open voor de aanleg van een ‘toekomstvaste internetverbinding’ dat minimaal 500 Mbps down en 40 Mbps up aan moet kunnen. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 oktober 2019.

Binnen de subsidieregeling vergoedt de overheid tot een maximum offertebedrag van 15.000 euro de helft van de kosten. Daarin moet een minimale eigen bijdrage van 2500 euro zitten. Bij bedragen boven de 15.000 euro kan voor 60 procent van het offertebedrag gebruik worden gemaakt van de subsidieregeling. Het maximumbedrag per aanvraag is een 100.000 euro.

De regeling wordt per 1 september 2017 opengesteld. De subsidie kan worden aangevraagd via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Doorbraakproject ICT

Snel internet voor scholen maakt deel uit van het Doorbraakproject ICT, waarin de twee ministeries samenwerken met de onderwijskoepels PO-Raad en VO-raad. Doel van dat project is om scholen in staat te stellen meer te profiteren van de voordelen van digitale leermiddelen en hun leerlingen voor te bereiden op een steeds meer digitaliserende samenleving. Het Doorbraakproject heeft inmiddels een leergang ‘Slimmer leren met ICT’ gemaakt voor bestuurders, schoolleiders en ICT-coördinatoren. Daarnaast is er een leerlijn programmeren ontwikkeld en binnenkort verschijnt een dashboard voor leraren, waarmee de voortgang van leerlingen over verschillende leermiddelen heen te volgen is.

Meer dan 800 scholen die geen of slecht internet hebben, kunnen met hulp van de overheid een snelle verbinding aan gaan laten leggen. Het gaat om basis- en middelbare scholen die nu geen kabel of glasvezelverbinding hebben, maar het nog moeten doen met een koperen lijntje. Door het gebrek aan voldoende snel internet is het voor deze scholen moeilijk om optimaal gebruik te maken van  eigentijdse leermiddelen, zoals digitale reken- of taallessen op een iPad of digibord.