Minimale snelheden voor internet vanaf 2023

In het actieplan digitale connectiviteit van Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keizer, staan de randvoorwaarden die nodig zijn om ook in de toekomst een uitstekende digitale infrastructuur te behouden.
11 juli 2018

Het kabinet streeft naar kwalitatief hoogwaardige connectiviteit die een grote diversiteit aan vraag kan bedienen en altijd en overal beschikbaar is tegen concurrerende tarieven. Dit betekent in ieder geval dat in 2023 iedereen over een vaste aansluiting van 100 Mbps beschikt. Dit is een aanscherping van het Europese doel van 100 Mbps in 2025. Dit is een ondergrens. Het streven van het kabinet is dat tegen die tijd een grote meerderheid van de huishoudens al de beschikking kan hebben over een 1 Gbps verbinding.

Om aan deze eis te voldoen zal er worden gekeken naar de volgende randvoorwaarden: het spectrum, het lokale beleid, investeringen, continuïteit en innovatie. Het ministerie zal, waar mogelijk, ondersteunen om ervoor te zorgen dat ook de buitengebieden de ondergrens van 100 Mbps in 2023 bereiken. Ook zal de overheid bij de aankomende veiling van de frequenties een dekkingsverplichting opleggen aan de vergunninghouders. Dit houdt in dat op 98% van de oppervlakte van elke gemeente van Nederland dekking moet worden gerealiseerd. Die dekking moet bovendien een minimale datasnelheid bieden, die later dit jaar bekend zal worden.