Nieuwsuur besteed uitgebreid aandacht aan 5G

Het programma Nieuwsuur heeft deze week in een tweeluik aandacht besteedt aan de invoering van 5G in Nederland en de mogelijke straling van het 5G-netwerk.

Pilots rondom connectiviteit

In Nederland zijn er een aantal pilots rondom connectiviteit. Deze pilots geven een goed beeld van de toepassingen die mogelijk zijn voor bedrijven. Bovendien is het in sommige pilots ook mogelijk voor bedrijven om aan de pilots deel te nemen.

Lees meer
26 april 2019

Op dinsdag 23 april keek Nieuwsuur naar wat er in de toekomst mogelijk is met 5G. Zo komt Peter Rake van 5Groningen Fieldlab aan het woord en worden een aantal innovaties getoond. Ook wordt er ingegaan op de invoering van het 5G netwerk en de eventuele rol die China hier bij kan spelen.

Bekijk het item op de website van de NOS


Op woensdag 24 april stond de eventuele straling bij 5G centraal. Zowel voor als tegenstanders komen aan het woord.

Bekijk het item op de website van de NOS