Overheid publiceert Actieplan Digitale Connectiviteit

De snelle ontwikkelingen rondom vast en draadloos internet en de veranderende toepassing daarvan vragen om een integrale visie op connectiviteit.
03 juli 2018

Het actieplan Digitale Connectiviteit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat formuleert enerzijds een aantal doelstellingen en anderzijds adresseert het relevante vraagstukken en bottlenecks op weg naar die doelstellingen. De doelstellingen zijn als volgt geformuleerd: 

De overheid streeft naar (a) kwalitatief hoogwaardige connectiviteit (b) die een grote diversiteit aan vraag kan bedienen en (c) altijd en overal beschikbaar is (d) tegen concurrerende tarieven.

Opmerkelijkheden in de uitwerking van deze doelstellingen zijn: 

  • De aandacht voor andere connectiviteitsvoorwaarden dan bandbreedte. Kwalitatief hoogwaardige connectiviteit betekent […] vooral meer aanbod dat voldoet aan specifieke kwaliteitsparameters, zoals de betrouwbaarheid van een netwerk (storingsgevoeligheid, reactiesnelheid/ latency en veiligheid)
  • De signalering van de toenemende vraag naar niche aanbod als het gaat om (bedrijfsspecifieke) toepassingen (grote diversiteit aan vraag).
  • In 2023 moet iedereen de mogelijkheid hebben om minimaal 100 Mbps af te nemen (bij altijd en overal)

In de uitwerking van het plan komen een aantal onderwerpen uitgebreid terug. Zo besteed het plan de nodige ruimte aan het beschikbare spectrum voor draadloze communicatie in brede zin en de problematiek rondom een aantal specifieke frequenties. Verder is er uitgebreid aandacht voor de lokaal bestuurlijke situatie. Het onderzoeksbureau Kwink heeft vergelijkend onderzoek gedaan naar de kosten aangaande graafwerkzaamheden en leges en naar het lokale antennebeleid. Voor de website www.SamenSnelInternet.nl zijn de resultaten van het Kwink rapport gebruikt om onder de pagina Overheden een goed en actueel overzicht te geven. Het volledige rapport staat hier.

Er is aandacht voor de financiering van komende noodzakelijke investeringen in het netwerk en de huidig en toekomstige concurrentie op de telecommarkt. Het laatste hoofdstuk gaat over innovatie. Zoals ook al in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie werd geconstateerd zullen investeringen in het netwerk gedeeltelijk moeten voortkomen uit het ontstaan van niche diensten en toepassingsgerichte netwerken (dmv network splicing). Om nieuwe diensten en innovatie te stimuleren blijft de overheid investeren in innovatieve pilots bijvoorbeeld rondom 5G.