Provincies Drenthe en Zeeland werken hard aan realisatie Snel Internet

In een aantal provincies heeft het provinciale bestuur de afgelopen jaren besloten actief mee te werken aan de realisatie van snel internet in de buitengebieden. In de provincies Zeeland en Drenthe begint dit beleid inmiddels de eerste vruchten af te werpen. De wijze waarop ondersteuning wordt geboden aan de realisatie van snel internet verschilt echter per...
31 mei 2017

In de komende periode zal over alle provincies een update verschijnen

Zeeland

De provincie Zeeland is van start gegaan met enkele studies naar de mogelijke aanleg van glasvezel in de provincie. Bij het onderzoek zijn zowel Stratix als Delta zijn betrokken. In totaal zijn er 9000 aansluitingen in Zeeland in kaart gebracht die in het buitengebied liggen en nog geen toegang hebben tot snel internet.

Om daadwerkelijke aansluiting van alle 9000 in het buitengebied liggende aansluitingen te realiseren, is een subsidieregeling in het leven geroepen. De provincie stelt 100 euro ter beschikking per aansluiting, mits de gemeente dit bedrag evenaart. Verder is Impuls Zeeland, de ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland, gevraagd om lokaal te ondersteunen bij de noodzakelijke vraagbundeling. Binnen drie regio’s (Noord, Midden en Zuid) kunnen leveranciers dingen naar de aanleg.

Lees hier een volledige voortgang van de activiteiten in Zeeland

Drenthe

De Provincie Drenthe besloot in 2014 al om subsidie te geven aan burgerinitiatieven die bezig zich houden met de aanleg van breedband in de buitengebieden. Inmiddels zijn er 34 initiatieven actief in Drenthe, het hoogste aantal van alle provincies.

Dankzij dit succesvolle beleid is de provincie Drenthe erin geslaagd alle 24.500 witte aansluitingen goed in kaart te brengen. Alle aansluitingen zijn daardoor gedekt binnen een initiatief.

Verbind Drenthe is in 2014 door de provincie op gericht om de initiatieven op te starten en om kennisdeling tussen de verschillende burgerinitiatieven te faciliteren en stimuleren. De stichting onderhoudt een uitgebreide website en geeft advies. Verbind Drenthe stelt het netwerkontwerp op en geeft ondersteuning aan initiatieven in het opstellen van een businesscase.

Daarnaast is door de provincie besloten om leningen te verschaffen aan burgerinitiatieven die zelf glasvezel willen aanleggen. Op de witte aansluitingen kan dit met staatsteun door een lage rente, op de grijze aansluitingen geeft Drenthe maximaal voor 50% van de kosten een marktconforme lening, dus bij grijs moet(en) er altijd andere financiers bij komen zoals gemeenten of banken.

Lees hier een volledige voortgang van activiteiten in Drenthe