Rapport vormgeven van de businesscase voor Digitale Connectiviteit nu beschikbaar

26 maart 2019

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Dialogic Innovatie & Interactie onderliggend onderzoek naar het vormgeven van de business van Digitale Connectiviteit uitgevoerd. Dit onderzoek vloeit voort uit het Actieplan Digitale Connectiviteit. Eén van de acties uit dit plan omvat de ontwikkeling van een gereedschapskist breedband, met daarin onder andere een model businesscase voor de aanleg en exploitatie van kabel gebonden infrastructuur.

Uit een eerder onderzoek van KPMG2 is namelijk gebleken dat de financiering voor de uitrol van snel bekabeld internet in sommige gevallen problematisch kan zijn. Eén van de mogelijke factoren die hieraan bijdraagt is dat elke ingediende businesscase ten behoeve van snel bekabeld internet (hierna: businesscase) uniek is en op zichzelf staat. Zowel de eigenschappen van de businesscase, als de manier waarop de businesscase wordt gepresenteerd aan financiers verschillen per businesscase. Dit leidt er in de ogen van auteurs van het onderzoek toe dat de evaluatie van iedere businesscase veel tijd kost en complex is. Dit gebrek aan uniformiteit, samen met de complexiteit van contracten tussen de verschillende stakeholders en het aantal unieke factoren in iedere businesscase veroorzaakt volgens KPMG tot op zekere hoogte onzekerheid over de financierbaarheid van een project. Dit geldt voor financiering uit private, maar ook uit publieke middelen.

KPMG heeft daarom de aanbeveling gedaan om tot standaardisering te komen van de belangrijkste elementen die benodigd zijn om een volledige businesscase in te dien bij financiers. Doordat financiers en lokale overheden de kernelementen uit deze businesscase herkennen wordt evaluatie hiervan vereenvoudigd en daarmee de financierbaarheid verhoogd. Dit kan leiden tot een verbetering in de vereiste randvoorwaarden voor verkrijging van externe financiering. Gelijktijdig geeft het meer richting aan het handelen van lokale initiatieven doordat de impliciete ‘spelregels’ vooraf worden gecommuniceerd en er een zekere mate van kennisdeling plaatsvindt.

Bekijk hier het volledige rapport