Voer minimale snelheidseisen in voor mobiel internet

Het ministerie van EZK heeft, naar aanleiding van het Actieplan Digitale Connectiviteit, het bureau PA Consulting de opdracht gegeven om te onderzoeken welke kwalitatieve invulling van de geografische eis noodzakelijk is.

Onderzoek PA Consulting

naar de dekkingseisen bij de multibandveiling en de transitieperiode voor de 2100 MHz frequenties

Lees hier het rapport
15 februari 2019

Staatssecretaris Keijzer van EZK krijgt in het rapport het advies om naast geografische eisen ook mobiele datasnelheid op te nemen bij de dekkingseisen bij de aankomende veiling van frequenties.

Het advies is om de uiterste rand van een mobiel netwerk (buitengebieden) als norm te nemen. In de huidige situatie is op die punten in Nederland mobiel internet beperkt of zelfs niet beschikbaar buitenhuis. het voorstel is om mobiele snelheden van 8 Mbps (2022) en 10 Mbps (2026) als absolute minimumeis in te voeren in deze gebieden. De gemiddelde mobiele internetsnelheid voor Nederlands kan dan op meer dan 100 Megabit per seconde (Mbps) komen. Dichter bij een antenne kan dit zelfs twintig keer zo hoog zijn, dus boven de 2 Gigabit per seconden.

Met de geadviseerde minimumeis zou Nederland het internationaal erg goed doen. Zo legt Duitsland een dekingseis van 100 Mbps op nabij de antenne, de maximale en gemiddelde snelheden zullen dan ook een stuk lager zijn. Ook garanderen ze geen minimum snelheid op het slechtste punt van het netwerk.

Staatssecretaris Keijzer (EZK): Er zijn nog altijd plekken in Nederland waar de mobiele netwerkdekking buitenshuis onvoldoende is, bijvoorbeeld omdat het aanbieden op de locaties voor operators commercieel niet-rendabel is. Dat wil het kabinet oplossen bij de komende veiling. Immers kan snel vast en mobiel internet, overal beschikbaar en voor iedereen inmiddels worden gezien als basisbehoefte.

Door de invoering van deze minimale snelheidseisen kan Nederland op het gebied van mobiel internet koploper blijven. De definitieve invulling van de Nederlandse dekkingseisen wordt door het ministerie van EZK bekend gemaakt in de Nota Mobiele Communicatie die komend voorjaar verschijnt.