Buitengebied

Snel internet, ook wel breedband internet genoemd, is niet voor iedereen in Nederland vanzelfsprekend. Toegang tot snel internet wordt van steeds groter belang. We moeten instructiefilmpjes kunnen bekijken, zware documenten kunnen versturen en ontvangen en online bestanden op kunnen slaan voor onze ondernemingen, scholen of voor privédoeleinden.
12 september 2018

In dunbevolkte gebieden - het buitengebied van Nederland - is snel internet regelmatig nog niet beschikbaar. De afgelopen jaren is er echter hard gewerkt en de situatie is snel aan het veranderen. Burgerinitiatieven hebben jarenlang flink druk op de lokale politiek uitgeoefend. Op een aantal plekken is het burgerinitiatieven gelukt om zelfstandig (zonder externe financiers) breedband aan te leggen. In 2017 is, met name door de toetreding van enkele grote financiers en de actieve houding van lokale en provinciale politiek, de situatie sterk verbeterd. In veel provincies word in de buitengebieden momenteel actief breedband, vaak glasvezel, aangelegd.


Woont u in een gebied waar nog geen perspectief is op aanleg? Op deze website vindt u de informatie die u nodig heeft om een breedbandproject van de grond te krijgen zodat u en uw omgeving gebruik kunnen maken van alle online mogelijkheden. Samen Snel Internet streeft ernaar zowel lokale overheden als (burger)initiatieven te ondersteunen in het realiseren van snel internet in de buitengebieden.