Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld.  De informatie op deze site wordt  regelmatig aangevuld en/of aangepast. Toch kan het voorkomen dat informatie verouderd is. Bijvoorbeeld als er in de tussentijd toch snel internet gerealiseerd is. Wij vragen u dit te melden bij ons, zodat wij het aan kunnen passen. 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op informatie op deze site. Ook niet schade die is ontstaan door het gebruik van websites van derden waar samensnelinternet.nl naar doorlinkt.

Alle teksten op deze website, met uitzondering van daar waar doorverwezen wordt naar andere organisaties, kunt u vrij gebruiken (mits niet commercieel) met vermelding van SamenSnelInternet als bron. Heeft u vragen of klachten over de site SamenSnelInternet.nl dan kunt u contact met ons opnemen via samensnelinternet[@]ecp.nl