Experts

Overal in het land zijn bewoners, overheden en marktpartijen bezig met hetzelfde vraagstuk; hoe realiseren we breedband in het buitengebied. Inmiddels is er op verschillende plaatsen al diepgaande ervaring opgedaan. Via het platform Samen Snel Internet streven we ernaar opgedane en beschikbare kennis zoveel mogelijk te delen. 

Meer weten over een specifiek onderwerp?

Wilt u een beroep doen op één van de leden van de expertpoule van Samen Snel Internet, of heeft u het antwoord op uw vraag op deze site niet gevonden? U kan zich richten tot de redactie van deze site. Wij zetten de vraag aan de deskundige door en zorgen voor de afhandeling.  

Stel uw vraag

Deskundigheid op verschillende gebieden

Om te voorkomen dat iedereen het wiel opnieuw moet uitvinden en omdat we kennisdeling belangrijk vinden, hebben we naast een kennisbank, ook een expertpoule samengesteld met deskundigen op verschillende ervaringsgebieden. Zij staan klaar om bewoners en overheden te adviseren vanuit hun eigen expertise en ervaring. We zullen deze poule steeds verder uitbreiden met deskundigen op zoveel mogelijk specifieke terreinen.

Benader onze experts

Wie een beroep wil doen op één van de leden van de expertpoule of een vraag wil stellen, kan zich richten tot de redactie van de site samensnelinternet.nl. Wij zetten de vraag aan de deskundige door en zorgen voor de afhandeling.

Veelgestelde vragen

Gaat binnenkort niet alles draadloos met 4G of 5G?

Voor een goede dekking en voldoende capaciteit zijn veel meer zendmasten in het buitengebied nodig dan nu het geval is. Die zullen eerst moeten worden gerealiseerd, waarvoor ook veel glasvezelinfrastructuur moet worden gelegd. Daarnaast is de stabiliteit en betrouwbaarheid van draadloze netwerken niet altijd voldoende. De benodigde capaciteit om grootschalig en volwaardig draadloos breedbanddiensten te kunnen leveren en afnemen, zijn waarschijnlijk niet binnen afzienbare tijd te realiseren. Via nieuwere technieken voor mobiel dataverkeer zoals 4G kunnen grote hoeveelheden data met hoge snelheden worden uitgewisseld. 

Het gaat hier echter steeds om een gedeelde verbinding, dus hoe meer gebruikers hoe langzamer de verbinding. Ook is een mobiele verbinding vaak veel duurder dan een vaste verbinding, zeker als het gaat om grotere datahoeveelheden die verzonden moeten worden. Dit maakt een mobiele verbinding minder geschikt voor gebruik in de werkomgeving. Draadloze verbindingen kunnen voor de zeer afgelegen adressen een uitkomst bieden omdat de aanlegkosten van bekabeling eenvoudigweg te duur is.  

Waarom worden soms niet alle huishoudens in het buitengebied aangesloten?

Het hangt af van de financiële ruimte van initiatieven hoeveel aansluitingen kunnen worden gerealiseerd. In de meeste gevallen wordt een optimum gezocht tussen aansluitpercentage en kosten die een abonnee moet betalen voor de aansluiting. Als alle adressen worden aangesloten nemen de abonnementskosten soms zodanig toe, dat minder mensen een abonnement nemen waardoor het initiatief onhaalbaar wordt. Op verschillende manieren wordt bekeken of toch niet alle adressen kunnen worden aangesloten: minivraagbundeling, zelfwerkzaamheid of een extra eigen financiële bijdrage zijn methoden om afgelegen adressen toch mee te nemen.  

Het subsidiëren van deze bijzondere aansluitingen kan niet zomaar plaatsvinden. Individuele subsidies zouden wel mogen maar zijn een vorm van staatssteun aan een netwerkbedrijf.  

Samen met initiatieven, gemeenten en marktpartijen moet wordt onderzocht op welke manier aan deze groep bijzondere adressen toch breedband kan worden aangeboden.  

Als marktpartijen het niet oppakken binnen een gebied, wat zijn dan de alternatieven?

- Bewoners en/of overheden dekken het financieringsgat, zodat de marktpartij alsnog kan aanleggen. Marktpartij wordt eigenaar van het netwerk.  

- Bewoners en/of overheden richten zelf een netwerkbedrijf op. Ze financieren de aanleg en worden ook eigenaar van het netwerk.  

- Mengvormen. Bijvoorbeeld: burgeronderneming bouwt zelf netwerk en laat dit uitbaten door een marktpartij. Deze krijgt ook een recht op eerste koop.