Uit de praktijk: draadloos internet in Dronten

Sinds de zomer van 2014 hebben ongeveer tweehonderd huishoudens in het buitengebied rond Dronten (Noordoost Flevoland) draadloos snel internet. Dat is het resultaat van drie jaar hard werken door een werkgroep onder leiding van Wilfried Groot Koerkamp.

Glasvezel bleek financieel niet haalbaar te zijn. Toen zijn de initiatiefnemers met internetaanbieder Greenet in gesprek gegaan. Deze partij heeft een draadloos netwerk aangelegd. Een kerktoren in Biddinghuizen is het centrale punt voor de verbinding met de omliggende huizen. 

Aanleiding

‘KPN heeft vroeger de polder ingericht met een aantal basisstations, waarbij de data via een koperen kabeltje van het station naar je huis liep. Iedereen bij ons in de buurt had internet via zo’n kabeltje.’, aldus Wilfried Groot Koerkamp, bewoner, ondernemer (melkveehouder en windpark operator) en initiatiefnemer van het project.

‘Dat kabeltje heeft echter twee problemen. Allereerst werkt het maar goed tot ongeveer drie kilometer van het basisstation. Hoe verder je ervandaan woont, hoe slechter de verbinding - en wij wonen negen kilometer van zo’n station. Daarnaast vragen wij steeds meer van dat kabeltje. In 2002 kocht ik mijn eerste digitale camera, die had foto’s van 40 KB. Voor 4 MB had ik toen duizend foto’s, tegenwoordig heb je er daar niet eens twee voor.’

‘In het begin ging het dus nog wel, maar naarmate de ontwikkeling vorderde werd het steeds slechter. Tot het punt dat de afbeeldingen op een website niet meer normaal laadden en ik niet meer kon internetbankieren zonder dat ik er om de haverklap werd uitgegooid.'

'Nu is dat privé al heel vervelend, maar ik run ook een eigen melkveehouderij. Als bedrijf ben je tegenwoordig erg afhankelijk van het internet. Zonder een stabiele internetverbinding loop je gewoon werk mis. Er moest dus iets gebeuren. Met die motivatie ben ik in 2011 begonnen.’

Eerste stappen

Glasvezel geen optie
‘De eerste partij waarmee ik heb gesproken was glasvezelaanbieder UNET. Met hen hebben we gekeken naar de mogelijkheid om glasvezel aan te leggen in ons gebied. Door de lange graafafstanden tussen de woningen en boerderijen in ons gebied, bleek dit uiteindelijk veel te duur te zijn: het ging om een aansluittarief van tweeduizend euro, en een maandabonnement van honderd euro.’

Toen glasvezel niet haalbaar bleek te zijn, hoorde de werkgroep via een buurtbewoner van de ideeën van het jonge bedrijf Greenet. Deze internetaanbieder biedt een draadloos alternatief voor gebieden waar een vast netwerk niet mogelijk is. Zij leggen een glasvezelkabel aan naar een hoog opstelpunt (bijvoorbeeld een windmolen of elektriciteitsmast), waar ze vervolgens antennes op aansluiten die het internetsignaal verspreiden naar de omliggende woningen. Via een ontvanger (buitenshuis) en een modem (binnenshuis) komt het wifi signaal de huizen binnen. Omdat je bij deze oplossing niet naar elke woning en boerderij afzonderlijk hoeft te graven, waren de aanlegkosten hiervan aanzienlijk lager.

Vraagbundeling

Vergaderen in de achtertuin
‘Na het mislukken van een aantal eerdere plannen, hadden veel bewoners nog maar weinig vertrouwen dat het zou gaan lukken. We hebben toen, in een zaaltje in de achtertuin van één van de bewoners, een avond georganiseerd waarbij iedereen werd uitgenodigd. Greenet was aanwezig en legde daar de plannen uit aan de aanwezigen.’

Toen de bewoners het plan van Greenet kenden, is er aan de hand van een indicatief aanbod bepaald of er (in potentie) voldoende bewoners geïnteresseerd waren. Daarvoor moesten ongeveer vijftig adressen in een straal van vijf kilometer bereid zijn een contract af te sluiten. 'Het benodigde aantal geïnteresseerden was gelukkig snel bereikt. Als de hele straat totaal geen goed werkend internet heeft, dan vorm je snel een eenheid.’

Business plan

De kracht van sociale samenhang
Toen bleek dat er genoeg interesse was voor dit initiatief, heeft de werkgroep (op basis van het aantal voorlopige aanmeldingen) samen met Greenet een businessplan opgesteld. De geïnteresseerde bewoners in het doelgebied kregen daarbij het volgende aanbod voorgelegd: een tweejarig contract bij Greenet, met eenmalig honderd euro aansluitkosten en een abonnement van veertig euro per maand voor de internetverbinding. Greenet heeft geen datalimiet.

Het sociale karakter van de buurt versnelde het proces. ‘Iedereen kent elkaar hier goed, veel bewoners zitten bij elkaar in een groepsapp of mailgroep, dus als je een paar mensen uit de buurt benadert, gaat het snel rond.’

Realisatie

Internet vanuit de kerktoren
In mei 2014 werd begonnen met de aanleg van het netwerk. Als hoog opstelpunt wordt een kerktoren in Biddinghuizen gebruikt, waarvandaan straalverbindingen zijn gemaakt naar een aantal ‘hoge antennes’ (bijvoorbeeld windmolens) in de buurt.

Dat de gemeente toestemming gaf voor het gebruik van de kerktoren is mede te danken aan Groot Koerkamp, die als vrijwilliger in de beheercommissie van het kerkcentrum werkzaam is. ‘De kerk kon zelf beslissen of ze wel of geen antennes in hun toren wilden. Door de extra inkomsten (en geen eigen kosten) die dit de kerk opleverde, kregen we gelukkig snel groen licht.’

De realisatie van het draadloze netwerk heeft ongeveer twee maanden geduurd. ‘We begonnen met een relatief hoge download (80 Mbps) en lage upload (10 Mbps) snelheid. Dat was ook al een hele verbetering, maar ondertussen hebben ze die snelheden zodanig aangepast dat ze synchroon zijn gaan lopen (40 up, 40 down). Nu is het helemaal goed.’

'De kick is dan wel dat je echt als eerste in zo’n gebied het snelle internet mag beleven. Ik heb jonge kinderen, en het is geweldig dat je dan ineens met de hele familie online een film kan kijken. Dat duurt overigens maar een week hoor, want dan vindt iedereen snel internet alweer normaal.’

Huidige situatie

Als er één schaap over de dam is…
Door dit eerste succesvolle project in Dronten, is het nu mogelijk om vrij snel het bestaande netwerk in Flevoland uit te breiden. Inmiddels hebben meerdere vraagbundelingen plaatsgevonden in de omgeving en is het dekkingsgebied verder uitgebreid door het bijplaatsen van masten en zenders.

Binnenkort wordt een nieuw gedeelte opgeleverd. Dit is het gevolg van een vraagbundeling eind 2014, waarvan de drempel binnen een maand was gehaald. De aanleg duurde ongeveer twee maanden, wat betekende dat de bewoners in februari 2015 zijn aangesloten.

Het hele buitengebied rondom Dronten heeft inmiddels draadloos snel internet. Ook in een deel van de Noordoostpolder, rond Nagele wordt de interesse gepeild.


Tips: experts, kartrekkers en lokale mensen

Schakel een expert in

‘Probeer samen te werken met een partij die kennis en expertise heeft op dit gebied. Ieder gebied heeft zijn eigen specifieke kenmerken, waardoor sommige opties wel of niet haalbaar zijn. 4G werkt bijvoorbeeld niet in bosgebied, dat soort dingen moet je wel weten. Als die kennis er in het beginstadium is, kun je veel sneller schakelen.’

Vind iemand die de kar trekt

‘Kartrekkers zijn noodzakelijk om iets voor elkaar te krijgen. Niet de aanwezigheid van technische kennis is de belangrijkste factor, maar vooral de wil en het enthousiasme om iets voor elkaar te krijgen, is gedurende het traject onmisbaar.’

Betrek lokale mensen / instanties

Lokale ondernemers kunnen helpen bij de bouw en installatie van het netwerk. Deze mensen zijn ermee bekend en vertrouwd. De inzet van lokale buurt- en wijkverenigingen en het gebruik kunnen maken van hun mailingadressen helpt enorm om lokaal draagvlak te creëren.