Uit de praktijk: Breedband Beemster

Interview met Frank van Boven, voorzitter van het initiatief Breedband Beemster, opgericht in 2015, ten behoeve van 3800 aansluitingen. 

Bewonersinitiatieven zouden veel meer de samenwerking moeten zoeken.

"We hebben in de provincie Noord-Holland iets meer dan 10 bewonersinitiatieven. Deze initiatieven bevinden zich in verschillende fases. Toch is er heel veel samenwerking mogelijk. Dit proberen wij te stimuleren. We hebben inmiddels een aantal overleggen gehad. Dat werkt goed. Waar ik mij alleen over verbaas is dat er ook initiatiefgroepen zijn die kosten gemaakt hebben voor de ontwikkeling van producten of diensten en die vervolgens willen terugverdienen door ze door te verkopen aan andere initiatiefgroepen. Wat mij betreft gaan we dan volledig voorbij aan ons doel. We hebben allemaal dezelfde subsidieverstrekker, dus is kennisdelen in mijn ogen heel vanzelfsprekend."

Een bewonersinitiatief krijgt al snel de stempel amateuristisch.

"Over het algemeen wordt er neerbuigend gedaan over initiatiefgroepen. Je wordt afgeschilderd als een groepje bewoners dat iets onhaalbaars wil. Om het tegendeel te bewijzen krijg je maar één kans. Daar waren we ons bewust van. We hebben dus voor een goede voorbereiding gezorgd. Met name de informatieavonden zijn cruciaal. Dat is het moment waarop vragen gesteld worden en men verwacht de juiste antwoorden te krijgen. Zodra je bewezen hebt een professionele club te zijn is men ook bereid naar je aanbod te luisteren en deelname te overwegen."

Kiezen voor één provider in het netwerk biedt voordelen. 

"Tijdens de oriëntatiefase van ons bewonersinitiatief hebben we contact gehad met diverse providers. We hebben aan de provider Plinq gevraagd wat we krijgen in ruil voor één jaar exclusiviteit op het netwerk. Zij gaven aan te willen investeren in de vraagbundeling, zowel financieel als in tijd. Dit hebben we aangegrepen en hier kijken we tevreden op terug. Daarnaast is het voor bewoners veel gemakkelijker om een vergelijking te maken tussen hun huidige diensten en dat van onze glasvezel provider Plinq. Zo ontstaat er bovendien geen keuzestress."

Het organiseren van de vraagbundeling is enorm intensief door de grote hoeveelheid vragen.

"Tijdens de vraagbundeling worden heel veel vragen gesteld. Bij ons zijn er zo’n duizend unieke vragen binnengekomen, die enorm uiteenlopen. Het zijn vragen over financiële aspecten en over de diensten, maar ook over graven op een erf. Al deze vragen hebben we opgeslagen en via de website beschikbaar gesteld. We zijn echt zeven dagen per week bezig om alle vragen van bewoners en bedrijven te beantwoorden."

Zorg voor een telefonische helpdesk.

"Op het moment dat bewoners zich gaan verdiepen in het onderwerp en deelname overwegen komen er vaak vragen naar boven. Ze willen hier graag zo snel mogelijk een antwoord op hebben. We hebben daarom af en toe een telefonische helpdesk gehad waar mensen direct naar toe konden bellen. Dit werkt goed. Je kunt uiteraard vermelden dat het nummer op specifieke momenten beschikbaar is."

Zorg voor structuur en ga consequent te werk

"Voor je eigen overzicht, maar ook voor de geloofwaardigheid richting je klanten is het belangrijk om consequent te werk te gaan. Mensen hebben verwachtingen en die wil je graag waar maken. Daar is een goede structuur voor nodig. Wij hebben bijvoorbeeld iedere week een nieuwsbrief verstuurd. Altijd op dezelfde dag rond hetzelfde tijdstip. Mensen weten op den duur dat de nieuwsbrief eraan komt. Door zo'n planning heb je zelf een stok achter de deur en mensen weten dat ze op informatie kunnen rekenen."

Huur advies in voor die zaken waar je de expertise niet zelf van in huis hebt.

"Wij hebben binnen ons bewonersinitiatief veel kennis en specifieke kwaliteiten. Toch ontbrak het ons aan kennis over consumentenmarketing en de juiste manier van benaderen. Hiervoor hebben we een projectmanager ingehuurd. Dit werkte heel prettig en heb ik als erg nuttig ervaren. Ieder bewonersinitiatief heeft natuurlijk zijn eigen sterktes en zwaktes. Het is belangrijk om die zwaktes te erkennen en hier advies van buitenaf bij te vragen."

Raamstickers zorgen voor naamsbekendheid en maken het makkelijk om te zien wie nog niet meedoen.

"Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk veel naamsbekendheid krijgen. We hebben daarom raamstickers laten maken die bewoners op hun raam konden plakken als ze zich hadden ingeschreven. Dat werd door veel mensen gedaan. Het maakte het ons bovendien makkelijk om te zien waar we nog langs de deuren moesten en welke huizen al meededen."

Bezoek alle huizen persoonlijk

"We hebben tijdens de voorbereiding van de vraagbundeling zo’n tien uitzendkrachten ingehuurd. We hebben bewust gekozen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze uitzendkrachten hebben huizen bezocht om e-mailadressen te verzamelen. Daarmee is de basis gelegd voor een vliegende start. Het maakte het mogelijk om direct bij aanvang van de vraagbundeling alle bewoners te bereiken met de essentiële informatie. In de laatste fase van de vraagbundeling zijn de uitzendkrachten nog een keer langs de deuren gegaan om de laatste abonnementen op te halen."

We hebben heel bewust niet gereageerd op grote providers. We gaan uit van onze eigen kracht.

"We willen van onze eigen kracht uitgaan en willen daarom niet in zee gaan met grote providers. Gedurende onze vraagbundeling hebben we alle openbare advertentieruimte ingekocht. Uiteraard voor eigen doeleinden, maar ook wel een beetje om te voorkomen dat marktpartijen gaan adverteren met aanbiedingen. Het wel immers wel om verkoop. We zijn een bewonersinitiatief, maar we zijn bezig met een heel serieus en omvangrijk project waarbij verkoop uiteindelijk het succes bepaald. En om tot de verkoop van abonnementen te komen hebben we heel veel moeten doen."