Uit de praktijk: Glasvezel De Wolden

Interview met Gerhard Kippers, directeur van het initiatief Glasvezel de Wolden, opgericht in 2014, ten behoeve van 9800 aansluitingen. 

Met een strakke voorbereiding kan de vraagbundeling in korte tijd worden afgerond.

"In november 2014 zijn we begonnen met de voorbereidingen. We hebben ons, voor zover mogelijk, ingelezen in wat een dergelijk project inhoudt. We wilden ook precies weten wat de taken zijn van overheden, bewonersinitiatieven en marktpartijen of adviseurs. Dit was tijdrovend, maar erg leerzaam, Het heeft geresulteerd in een succesvolle vraagbundeling in slechts zeven maanden."

Stel alle vragen die opkomen.

"Het is een complexe markt vol verrassingen en onverwachtse wendingen. Iedere vraag die in ons opkwam hebben we gesteld. Zo kwamen we erachter dat lang niet iedereen de kennis heeft die gesuggereerd wordt. Het heeft er bij ons uiteindelijk toe geleid dat we voldoende kennis hadden om de juiste keuzes te maken en ook met de juiste mensen en bedrijven samen te werken. Wees nooit bang dom over te komen. Vragen stellen is leerzaam en je weet uiteindelijk bij wie je de relevante informatie kunt krijgen."

Bewonersinitiatieven heeft aansluiting bij de doelgroep en moeten serieus worden genomen.

"Bewonersinitiatieven bestaan vaak uit mensen die zelf in het gebied wonen en leven. Hierdoor hebben ze over het algemeen de meeste aansluiting met de daadwerkelijke doelgroep. Het is belangrijk dat bewonersinitiatieven vertrouwen krijgen van de overheid. Als er een provinciaal platform wordt gemaakt is het belangrijk dat die de belangen van de initiatiefgroepen behartigt en niet die van de overheid. Bewoners en bewonersinitiatieven kijken snel argwanend naar zo'n platform. Maar als  men het gevoel krijgt dat het platform ze steunt, ontstaat er vertrouwen en geloof in succes."

De juiste fasering en het besef wat de verschillende fasen inhouden is belangrijk.

"Veel bewonersinitiatieven weten wat het einddoel is: glasvezel in het hele aansluitgebied. Ze zijn hier tijdens de voorbereiding al druk mee bezig en verkondigen het aan iedereen. Toch zijn er maar heel weinig initiatiefgroepen die verstand hebben van alle complexe onderwerpen en besluiten die tussendoor nog genomen moeten worden. Verdiep je dus in alles wat voorbijkomt en ga niet zomaar mee met een advies dat je van iemand krijgt. Er zijn veel belangen en de markt wordt snel verstoord."

Het draait binnen een initiatiefgroep uiteindelijk om verkoop.

"Alleen getekende contracten die bindend zijn, helpen je bij het realiseren van snel internet. Onze ervaring is dat de bewoners de infrastructuur niet zo interessant vinden. Energie, water en riool zijn ook allemaal hele complexe infrastructuren waar geen enkele bewoner verstand van heeft. Het gaat uiteindelijk om wat je er mee kunt. En die vraag beantwoorden wij. Bewoners moeten namelijk mee doen (lees: een contract tekenen) en dat doen ze alleen als ze snappen wat ze er mee kunnen en het nut ervan inzien."

Positioneer glasvezel als dé sleutel om weer muziek te krijgen in de plattelandsgemeenten.

"We hebben te maken met vergrijzing. We zien jonge mensen naar de steden trekken. Om de werkgelegenheid te stimuleren en onze plattelandsgemeente weer aantrekkelijk te maken voor jonge mensen en gezinnen, maar ook ouderen en gepensioneerden is glasvezel cruciaal. Het geeft een plattelandsgemeente bestaansrecht. We kunnen winkels openhouden en scholen laten bestaan. We kunnen zorg op afstand bieden. Boeren en andere bedrijven kunnen groeien door te automatiseren. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Glasvezel is niet het doel, maar een middel om al onze doelen de komende twintig jaar te realiseren. Dat besef is eronder al onze deelnemers. We willen trots blijven op onze gemeente."

 Zoek de samenwerking op met een partij die ook wil innoveren.

"Op dit moment haalt Rendo zo’n tachtig procent van de omzet uit het leveren van gas. Dat is een uitstervend business model en daar is Rendo zich bewust van. We zijn in gesprek gekomen en al snel was duidelijk dat we dezelfde horizon hebben. Innoveren en een vooraanstaande, toekomstbestendige plattelandsgemeente zijn met volop mogelijkheden voor wonen, werken en leven. Rendo is bereid om te investeren in glasvezel, maar wil wel werken met een groot gebied en verwacht van de overheid een substantiële bijdrage."

Zorg voor een bouwteam met van iedere relavante partij een afvaardiging.

"Binnen ons bouwteam zitten initiatiefleden, ambtenaren, aannemers, architecten, engineers, operators, providers, noem maar op. Dit zorgt voor korte lijnen en snel schakelen. We werken samen aan de hoogste kwaliteit infrastructuur met de allerbeste diensten. We beknibbelen niet op kwaliteit, het moet in een keer goed zijn."

Onderschat de kracht van marktpartijen niet.

"Marktpartijen kennen de business en bedienen de klanten vaak al jaren. Ze zijn vaker geconfronteerd met uitdagingen en weten precies waar ze op moeten focussen. Het zijn professionele organisaties met enorm veel kracht. Het is uiterst intensief om je daar als initiatiefgroep met grotendeels vrijwilligers tegen te wapenen. Dat betekent niet dat je er niet aan moet beginnen. Maar het is wel belangrijk dat het besef er is dat er serieuze concurrenten actief zijn."

Kom je beloftes na en bied goede service.

"Tijdens de vraagbundeling hebben we veel mensen moeten overtuigen om deel te nemen. Nu de spreekwoordelijke buit binnen is, willen we deze beloftes natuurlijk waarmaken. We gaan scholieren werven om als bijbaantje alle opgeleverde woningen bij langs te gaan en mensen te helpen met het instellen van internet, telefonie en televisie. Het zijn onze klanten en die willen we ontzorgen."