Uit de praktijk: HollandsKroon

Interview met Corry de Lange van het initiatief in HollandsKroon.

Focus op aansluitingen waar nog überhaupt geen snel internet is.

"We hebben in eerste instantie de ambitie uitgesproken om de hele gemeente HollandsKroon te voorzien van snel internet. We hebben ook aanmeldingen uit de 22 kernen waar een coaxkabel ligt. Maar het is heel complex om deze aansluitingen mee te nemen in de business case, aangezien er een marketingstrijd ontstaat met Ziggo en het naar verhouding om een laag percentage aanmeldingen gaat. In het echte buitengebied, de zogenoemde witte gebieden waar überhaupt nog geen netwerk is, moet je goed kijken naar de toekomstige plannen van telecombedrijven. Het huidige beleid is dat als er snelheden bereikt kunnen worden van 30 Mbps (megabits per seconde) de noodzakelijke staatsteun vervalt, zoals goedkoop geld kunnen lenen van de overheid."

Kijk goed naar alle wet- en regelgeving. Ook buiten Nederland.

"Uiteindelijk hadden wij ons nog beter moeten laten informeren over de wet- en regelgeving waar we vroeg of laat mee te maken zouden krijgen. We hebben namelijk niet beseft wat de impact is van de 30 Mbps grens voor staatsteun vanuit de Digitale EU Agenda 2009. Dit betekent namelijk dat slechts de helft van ons buitengebied in aanmerking zou komen voor staatssteun. En dat heeft weer invloed op de volledige business case.”

Er zijn veel glasvezel adviseurs actief, maar die zijn niet per definitie waardevol.

"Er zijn veel telecomadviseurs actief en iedereen brengt kennis en ervaring met zich mee. Daarnaast zijn er zijn veel kleine organisaties die zich aanbieden als leverancier van bijvoorbeeld operator diensten. Zonder diepgaande telecomkennis is het moeilijk de expertise, kansen en risico’s te beoordelen. Ik zou een onderdeel zoals de Operator - wat enorme verantwoordelijkheid en dus ook risico’s met zich meebrengt - niet uitbesteden aan een bedrijf met twee of drie medewerkers."

Het is verrassend hoe en welke groepen mensen reageren op het glasvezel aanbod.

"Vooraf dachten we dat we senioren niet zouden kunnen overtuigen van het nut van glasvezel. Onze verwachtingen richtten zich op (jongere) gezinnen en ondernemers. Niets bleek minder waar. De ouderen deden massaal mee. Tijdens het verwerken van de contracten kwamen we met regelmaat geboortedata uit de jaren ’20 tegen. Ga dus niet teveel van je eigen aannames uit."

Werk met lokale ambassadeurs op straatniveau.

"Bekenden die aan de deur komen, een goede uitleg geven en daardoor vertrouwen krijgen. Dat werkt! We stuurden gemotiveerde voorstanders op pad naar adressen die nog zich nog niet hadden aangemeld. We waren verrast over de toegevoegde waarde in de vorm van kennis uit de samenleving. Een aantal eigen inwoners met diepgaande vakinhoudelijke kennis kon complexe aansluitcases toelichten en daardoor eventuele angst voor overstappen wegnemen. Ook nu staan er genoeg mensen klaar om weer te gaan helpen met de volgende stap."

Adverteren via social media kan veel opleveren

"We hebben huis-aan-huisbrochures en -kranten laten maken. Dat werkte heel goed. Zodra ze waren verspreid, zag je de aanmeldingen toenemen. Daarnaast hebben we veel via internet en social media gedaan. Via Facebookadvertenties hebben we heel gericht doelgroepen benaderd. De  effecten waren direct digitaal zichtbaar. Het gebruik van social media is goedkoop en werkt goed. Het resultaat van de advertenties die we in kranten hebben geplaatst is nauwelijks meetbaar, maar had voor ons gevoel weinig impact.”

Iedereen kent onze Breedband-bus.

"We hebben een grote SRV-bus omgebouwd tot informatiebus. Dit was natuurlijk een eyecatcher en er kwaen veel mensen op af. De mensen zagen hoe druk we waren tijdens de vraagbundeling. Iedereen raakte vroeg of laat op de hoogte van ons aanbod."

Bewonersinitiatieven kunnen elkaar verder helpen door kennis en ervaringen te delen.

"Initiatiefgroepen doorlopen vaak dezelfde stappen. Het is nuttig ervaringen te delen en elkaar van do’s and don'ts te voorzien. Dit kan helpen bij complexe onderwerpen zoals financiering en providers. Deel kennis over onderwerpen als communicatie-uitingen. Wat zet ik in een brochure? Hoe krijg ik mensen op een informatieavond? Praktische tips die dubbel pionierswerk kunnen voorkomen."

Bewoners en bedrijven willen A-merken en stappen niet in snel een onbekende trein.

"Veel bewoners en bedrijven maken al jarenlang gebruik van dezelfde provider. Voor veel mensen is overstappen is de drempel om over te stappen hoog. Dan helpt het niet als het onbekende providers zijn die ook nog eens een nieuw product aanbieden. De voorkeur in ons gebied gaat uit naar samenwerkingen met gevestigde telecombedrijven die direct een bepaald vertrouwen oproepen bij onze achterban. Maar we kijken ook verder. We zijn nu bezig met een tussenevaluatie om te kijken wat de volgende stappen voor ons zijn."