Uit de praktijk: provincie Drenthe

Gedeputeerde Henk Jumelet van de Provincie Drenthe over de realisatie van snel internet in zijn regio. 

De provincie wil alle bewonersinitiatieven helpen via verschillende wegen.

"We hebben een eigen platform gerealiseerd op provinciaal niveau. Hier kunnen bewoners terecht voor meer informatie. Daarnaast hebben we een kwartiermaker die ingeschakeld kan worden als  bewoners een initiatief willen starten. De kwartiermaker kan vervolgens een avond organiseren waarop mensen zich kunnen verdiepen in de mogelijkheden. Het moet van onderaf komen en dat willen wij zoveel mogelijk stimuleren."

Bewonersinitiatieven kijken naar een structurele oplossing en hebben vrijwel altijd alleen maar glasvezel voor ogen.

"Bewoners die een initiatief beginnen hebben vrijwel direct de focus op glasvezel. Dat kan de komende jaren voorzien in de behoefte. Tegelijkertijd zien wij de markt de afgelopen periode in beweging komen. Er zijn steeds meer marktpartijen die gesprekken aangaan met bewonersgroepen en coöperaties. Vooralsnog hanteren wij als provincie de doelstelling die vanuit de EU als norm is gesteld: minimaal 30 mbps. Uiteraard denken wij mee en proberen we het maximale resultaat te bereiken. Glasvezel is alleen niet de enige oplossing wat ons betreft."

De provincie stimuleert het samengaan van bewonersinitiatieven. Hoe groter hoe beter.

"Om voor een marktpartij interessant te zijn is het belangrijk om enige omvang te hebben. Een coöperatie met 600 aansluitingen is niet interessant en ook nog eens heel complex om zelf te organiseren. Wanneer er kleinere initiatieven actief zijn houden wij het provinciale overzicht. Zodra initiatieven grenzen aan elkaar, stimuleren we samenwerkingen om dubbel werk te voorkomen. Daarnaast heeft een groter initiatief in veel gevallen alleen maar voordelen op het gebied van haalbaarheid en zaken als inkoop."

Coöperaties kunnen het gehele project zelf organiseren.

"De afgelopen jaren zijn de marktpartijen stil geweest als het gaat om breedband in het buitengebied. Wij steunen de initiatiefgroepen die zich samen sterk maken voor sneller internet. Ze hebben daarin veel vrijheid; wat ons betreft mogen ze het gehele project van A-Z regelen. We benadrukken wel de complexe onderdelen, zoals bijvoorbeeld het beheer en onderhoud na aanleg. Maar hiervoor zijn ook bedrijven in te huren."

Er zijn initiatiefnemers die van glasvezel in het buitengebied hun levenswerk van hebben gemaakt.

"Er zijn veel enthousiaste en betrokken bewoners en bedrijven. Veel van deze initiatiefnemers zijn volhardend en hebben er hun levenswerk van gemaakt om glasvezel te realiseren. Coöperaties krijgen onze steun als ze een eigen netwerk willen realiseren en een haalbare business case hebben. Sinds 2015 beginnen marktpartijen in beweging te komen. We zijn benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen en stimuleren onderlinge gesprekken. Als provincie willen wij breedband in het buitengebied, dat is het hoogste doel."

Het is belangrijk om de witte en grijze gebieden goed te splitsen.

"Als provincie kunnen wij veel doen in witte gebieden: gebieden waar de komende drie jaar geen netwerk wordt verwacht. Activiteiten in grijze gebieden worden al snel gezien als marktverstoring. Hier moeten wij als provincie goed naar blijven kijken. Zodra er marktverstoring ontstaat, is het voor een bewonersinitiatief bijna onmogelijk om succesvol te zijn. We mogen dan namelijk geen steun meer verlenen. Het is dus aan de bewonersinitiatieven om in de business case duidelijk aan te geven wat witte en grijze aansluitingen zijn."

Startende bewonersinitiatieven leren gaandeweg de telecommarkt kennen met alle kansen en bedreigingen.

"Het is belangrijk om bewonersinitiatieven te laten pionieren. Ze gaan zelf oplossingen zoeken voor complexe onderdelen. Sommige initiatieven zijn veel slimmer geworden. Dit kost tijd. Als provincie willen we zoveel mogelijk faciliteren: in het beschikbaar stellen van middelen, het inhuren van expertise maar ook in het samenbrengen van verschillen stakeholders."

Tijdens de afgelopen verkiezingen is het thema breedband uitvoerig behandeld. Het leeft enorm.

"De statenleden willen hun beloftes waarmaken. Het onderwerp leeft enorm, zowel voor agrarische bedrijven als voor de economie in het algemeen. Maar ook recreatiebedrijven staan te springen om sneller internet voor hun gasten. Bewoners beseffen dat thema’s als zorg op afstand en Domotica toepassingen (huisautomatisering) steeds dichterbij komen. Kortom, we hebben een hele actieve groep uit alle lagen van de bevolking die zich hard maakt voor breedband in het buitengebied."

Bewoners met de behoefte aan sneller internet moeten een initiatief starten.

"Een bewonersinitiatief starten betekent niet dat de bewoners en bedrijven zelf glasvezel moeten aanleggen en de financiering moeten organiseren. Met voldoende intentieverklaringen kunnen er ook openingen worden gezocht met marktpartijen. Wederom geldt dat het van onderop moet komen. Er is veel buitengebied dat nog geen oplossing heeft en de meest actieve buitengebieden zijn als eerste aan de beurt. Zij trekken de aandacht van marktpartijen. Het loont echt om actief op zoek te gaan naar een oplossing, want we worden regelmatig benaderd door marktpartijen. Wanneer je achteroverleunt en afwacht, heb je dus minder recht van spreken en kan het lang duren."

Contact met marktpartijen is nodig om te voorkomen dat bewonersinitiatieven voor niks aan de slag gaan.

"Zodra marktpartijen hun netwerken verbeteren in het buitengebied kan het grijs gebied worden. Dan gaan er andere wetten gelden. We blijven met marktpartijen in gesprek om te vragen wat de plannen zijn. Tot op heden krijgen we geen concrete planningen waarmee we verder kunnen, maar wij zullen alles doen om onze bewoners en coöperaties te ondersteunen bij hun plannen. Als provincie hebben we als doel om de komende jaren overal breedband te hebben."