Uit de praktijk: provincie Gelderland

Projectleider Mijnke van Kleef over de realisatie van snel internet in de Provincie Gelderland.

De provincie is op dit moment met marktpartijen in gesprek.

"We zijn met verschillende marktpartijen in gesprek. Dat betekent trouwens niet dat zij het gaan doen. Wij zijn op zoek naar een oplossing en houden alle opties open."

De marktpartijen worden gekenmerkt door een enorme lobby en veel macht.

"Het gaat bij breedband in het buitengebied om heel veel geld. Het gaat om veel aansluitingen en het om maatschappelijk thema’s zoals leefbaarheid. Het is logisch dat hier een enorme lobby bij komt kijken. Tegelijkertijd hebben veel bewoners het liever vandaag dan morgen. Maar het kost tijd en vraagt om geduld om tot een duurzame oplossing te komen. En de marktpartijen hebben veel macht. Het is hun markt, expertise en core Business."

De meerwaarde van de provincie zit in kwaliteit, tijd en geld.

"Als provincie zijn wij in staat om tijd te investeren in breedband projecten. Hierdoor ontzorgen we andere partijen. We hebben middelen beschikbaar om expertise in te huren. De expertise kan vervolgens provinciaal ingezet worden waardoor lagere overheden of bewonersinitiatieven kant en klare informatie krijgen om zelf weer stappen te zetten."

De essentie van het ontbreken van breedband in het buitengebied is geld.

"Uiteindelijk is de sleutel tot uitrol geld. Wanneer marktpartijen, overheden en/of deelnemers voldoende geld inleggen is realisatie haalbaar. Tot nu toe is dit vaak het breekpunt."

De provincie heeft zich aan veel wet- en regelgeving te houden.

"Het is een complex spel. Bewoners hebben een behoefte, marktpartijen zien onvoldoende potentie en dus gaat de overheid bemiddelen. Er is al heel veel geprobeerd en geleerd, maar dat heeft niet geresulteerd in een grootschalige oplossing en dus blijft het tot op heden bij experimenteren in de richting van een oplossing."

Snel internet is nodig in buitengebieden om verdere leegloop tegen te gaan.

"Veel buitengebieden hebben te maken met leegloop. Om deze leegloop tegen te gaan, het gebied weer aantrekkelijk te maken is snel internet noodzaak. Dat besef moeten we tot ons laten doordringen. Ik geloof dat het wel weer in evenwicht komt, maar dat gaat zeker niet gebeuren zolang er geen glasvezel ligt."

Er zijn genoeg maatschappelijke argumenten om glasvezel uit te rollen in het buitengebied.

"De woningwaarde in het buitengebied neemt af als er geen breedband aanwezig is. Het is een nutsvoorziening geworden. Particulieren die verhuizen hebben moeite met de verkoop van hun woning of zien de waarde dalen. De digitalisering is doorgedrongen in alle lagen van de bevolking. Van online bankieren tot zorg op afstand. Snel internet is essentieel."

Investeer in een duurzame oplossing en niet in tijdelijke oplossingen. 

"Wij geloven dat glasvezel de enige echte duurzame oplossing is. Eenmalig fors investeren en klaar voor de toekomst. Het dossier moet opgelost worden en niet met tijdelijke oplossingen. Een draadloze oplossing is volgens mij zo'n tijdelijke oplossing. Daar komen ook investeringen bij kijken. Doe het dus in één keer goed en leg glasvezel aan."

De verschillende partijen moeten goed samenwerken.

"Heel concreet: Europa heeft een duidelijk beleid als het gaat om breedband. Hier moet de provincie zich naar schikken. Tegelijkertijd hebben bewonersinitiatieven veel vrijheid. Beide partijen hebben dus valkuilen en kansen. Het is belangrijk om deze samenwerkingen uit te nutten en elkaars toegevoegde waarde te erkennen. Dan kunnen er kansrijke projecten ontstaan."

Inzicht in aspecten die universeel ontwikkeld kunnen worden en het echte maatwerk is van belang.

"Ieder gebied kent specifieke kenmerken zoals bijvoorbeeld de demografie en grondsoorten. Er zijn ook veel universele aspecten zoals providers, aanlegtechnieken en financiers. Dit zou wat ons betreft op grote schaal ontwikkeld moeten worden, zodat er voordelen ontstaan voor alle partijen. Het inzichtelijk maken van deze verschillen heeft wat ons betreft prioriteit nu."

Er is een grootschalige aanpak nodig, zodat niet iedereen hoeft te pionieren.

"In heel Nederland zijn tientallen overheden en bewonersinitiatieven actief. Er zijn er tot op heden weinig succesvol afgerond. Hierdoor is iedereen afzonderlijk bezig en kijkt men naar elkaar. Er is geen bewezen succesformule, waardoor pionieren voorlopig veelvuldig gedaan wordt en gereproduceerd wordt zonder eenduidige uitkomsten. Er moet een grootschalige aanpak ontwikkeld worden. Alle individuele businesscases zijn niet afzonderlijk uit te voeren."

De provincie moet focussen op steunregelingen, kijken naar vooroplopende initiatieven en de gesprekken blijven aangaan met de markt.

"Het is belangrijk om de steun vanuit overheid te maximaliseren. Dit kan de haalbaarheid vergroten. Tegelijkertijd moeten we de grote initiatiefgroepen goed in de gaten houden en blijven volgen. De markt is open en in gesprek met elkaar. Dit willen wij aanmoedigen om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Het gaat niet snel genoeg, maar er zit nog steeds muziek in."

De provincie moet de verantwoordelijkheid nemen over processen.

"Wij hebben jarenlange ervaring als het gaat om provinciale procesbeheersing. Daarnaast zijn er veel telecomspecialisten actief. Ik denk dat de provincie de regie moet houden over de processen en besluitvorming. Uiteraard is het belangrijk om de specialisten in te huren om input te genereren die tot besluitvorming leiden."