Uit de praktijk: provincie Utrecht

Interview met Brendan Mccarthy van Gebiedscoöperatie O-Gen

Uniforme aanpak

In de provincie Utrecht zijn de activiteiten rond snel internet op provinciaal niveau tot stand gekomen door een stateninitiatief. Politieke druk rond de initiatieven De Ronde Venen en de gebiedsontwikkeling coöperatie O-gen (Oost-Utrecht) hebben geleid tot een uniforme aanpak op provinciaal niveau. 

Businessplan

De coöperatie O-gen heeft een businessplan gemaakt op basis van vijf verschillende gemeenten rond Leusden. Verschillende scenario’s zijn verkend: van eigen beheer vanuit een coöperatie tot het volledig over laten aan de markt. Onderdeel van het businessplan was een inventarisatie van de betalingsbereidheid van de bewoners, berekening van het aantal aan te leggen meters, de plaatsing van de POP’s, etc.  De berekeningen lieten zien dat het per aansluiting ongeveer 2100 euro zou kosten als men zich zou beperken tot de witte adressen. De conclusie was dat het zelf aanleggen onder de paraplu van een coöperatie zonder commerciële partij niet haalbaar was.

Aanleg met hulp van commerciële partijen

Vervolgens is door de provincie en gemeenten gezamenlijk besloten zich volledig te richten op aanleg met behulp van een commerciële partij. De intentieverklaring met deze strekking is eind 2016 getekend. Dit kwam qua timing prima uit, in de oostelijke provincies was CIF als commerciële partij inmiddels actief. 

Pre-competitieve fase

De provincie heeft 1 miljoen euro ter beschikking gesteld voor wat zij als de pre-competitieve fase betiteld. Deze fondsen kunnen binnen gemeenten gebruikt worden om per gebied de situatie goed in kaart te brengen.  De vraaginventarisatie kan zo georganiseerd worden dat de gebieden interessant worden voor commerciële partijen. Alle 26 gemeenten hebben zich gecommitteerd tot een maximale inspanning voor aanleg van alle 12.500 witte aansluitingen voor 2020. Zij zullen zoveel mogelijk de bestaande aanlegdrempels, als bijvoorbeeld leges en degeneratiekosten, verlangen mede door hier zoveel mogelijk uniforme afspraken over te maken.

Convenant met CIF

Eind april 2017 is een convenant gesloten met CIF voor de aanleg van alle witte aansluitingen in de gemeente Renswoude en delen van de Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg. In deze gemeenten is inmiddels gestart met vraagbundeling. Leusden, Lopik en Montfoort zijn in onderhandeling met andere marktpartijen. In veel andere gemeenten lopen inmiddels interessepeilingen mede georganiseerd door de commissie buitengebied West-Utrecht of de coöperatie (Oost-Utrecht).