Alle huishoudens

Waarom worden soms niet alle huishoudens in het buitengebied aangesloten?

Het hangt af van de financiële ruimte van initiatieven hoeveel aansluitingen kunnen worden gerealiseerd. In de meeste gevallen wordt een optimum gezocht tussen aansluitpercentage en kosten die een abonnee moet betalen voor de aansluiting. Als alle adressen worden aangesloten nemen de abonnementskosten soms zodanig toe, dat minder mensen een abonnement nemen waardoor het initiatief onhaalbaar wordt. Op verschillende manieren wordt bekeken of toch niet alle adressen kunnen worden aangesloten: minivraagbundeling, zelfwerkzaamheid of een extra eigen financiële bijdrage zijn methoden om afgelegen adressen toch mee te nemen.  

Het subsidiëren van deze bijzondere aansluitingen kan niet zomaar plaatsvinden. Individuele subsidies zouden wel mogen maar zijn een vorm van staatssteun aan een netwerkbedrijf.  

Samen met initiatieven, gemeenten en marktpartijen moet wordt onderzocht op welke manier aan deze groep bijzondere adressen toch breedband kan worden aangeboden.