Alternatieven voor marktwerking

Als marktpartijen het niet oppakken binnen een gebied, wat zijn dan de alternatieven?

- Bewoners en/of overheden dekken het financieringsgat, zodat de marktpartij alsnog kan aanleggen. Marktpartij wordt eigenaar van het netwerk.  

- Bewoners en/of overheden richten zelf een netwerkbedrijf op. Ze financieren de aanleg en worden ook eigenaar van het netwerk.  

- Mengvormen. Bijvoorbeeld: burgeronderneming bouwt zelf netwerk en laat dit uitbaten door een marktpartij. Deze krijgt ook een recht op eerste koop.