Basisscholen

Ik lees berichten dat de Tweede Kamer vindt dat alle basisscholen snel internet moeten krijgen. Hoe zit dat?

Er leeft inderdaad een brede wens om snel internet aan te bieden aan alle basisscholen, ook in de buitengebieden. De onderwijsmethodes vragen immers een steeds snellere digitale verbinding. Om een tweedeling te voorkomen, moeten alle basisscholen worden aangesloten op breedband. 

Een deel van de basisscholen in de buitengebieden kan meeliften op de initiatieven die al actief zijn. Voor scholen die in gebieden liggen waar nog geen initiatief is, of buiten het aansluitgebied vallen, moet een oplossing worden gezocht. Hoe de middelen daarbij kunnen worden ingezet binnen staatssteunregels moet worden uitgezocht. Samenwerking tussen ministerie, provincie, gemeenten en initiatiefnemers is hiervoor noodzakelijk.