Bedrijven sneller

Kunnen bedrijven sneller worden aangesloten?

Initiatiefnemers gaan in de regel pas van start met de realisatie als er voldoende deelname is bereikt. Verder bepaalt de netwerkstructuur vaak op welk moment aangesloten kan worden op de actieve infrastructuur voor de levering van diensten. De realisatie bestaat verder uit veel fysieke werkzaamheden zoals graven, boren, persen, monteren, herstraten en aansluiten. Dit neemt tijd in beslag. Ter illustratie: Cogas in Overijssel heeft de intentie om glasvezel aan te legen in de witte gebieden voor circa 17.500 aansluitingen en gaat daar ongeveer twee jaar over doen.  

Dat geldt ook voor bedrijven in het buitengebied. Voor bedrijven op bedrijventerreinen is vaak al een mogelijkheid om een breedband aansluiting te nemen. Het gaat dan meestal om bedrijfsaansluitingen met een ander dienstenportfolio en aangepaste tariefstelling.