Dwang richting netwerkbedrijven

Kunnen gemeenten netwerkbedrijven dwingen om aan te leggen in het buitengebied?

Nee, dat kan een gemeente niet. 

Door de Europese Unie is de aanleg van breedbandnetwerken aangemerkt als marktactiviteit. Het staat bedrijven daardoor vrij om te kiezen waar wordt aangelegd en waar niet. Gemeenten moeten aanleg van breedband netwerken gedogen maar kunnen soms in onderhandelingen over de voorwaarden rondom de aanleg, extra aansluitingen overeenkomen met de initiatiefnemer. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid. Het staat de initiatiefnemer vrij om hieraan invulling te geven of niet.