Financiële steun door gemeenten

Mag de gemeente een financiële bijdrage leveren aan de aanleg?

Overheden mogen alleen een financiële bijdrage leveren in witte gebieden, dus daar waar nog geen marktpartijen actief zijn. Verder is het zo dat deze steun alleen kan worden gegeven onder de voorwaarden van staatssteun die vanuit Europa worden gesteld. De provinciale subsidieregeling is hiervan een voorbeeld. Gemeenten kunnen alleen steun geven als zij ook onder die voorwaarden werken. 

Steun moet altijd vooraf bekend zijn en voor iedere initiatiefnemer die voldoet aan de voorwaarden beschikbaar worden gesteld. Indien een gemeente overweegt steun te verlenen, dan zal dat in samenspraak met de provincie moeten gebeuren zodat de subsidieprocedures op elkaar kunnen worden afgestemd.