Gemeentelijke sturing

Kan een gemeente de wijze sturen waarop breedband wordt aangelegd?

Gemeenten kunnen vanuit hun eigendomspositie van openbare gronden en andere publiekrechtelijke bevoegdheden voorwaarden stellen aan de wijze waarop een netwerk wordt aangelegd. Het uitgangspunt in de wet is dat gemeenten aanleg van netwerken moeten gedogen. Gemeenten kunnen wel voorwaarden stellen over de wijze waarop de realisatie gebeurt. 

De markt bepaalt echter waar zij een netwerk wil aanleggen. De breedbandmarkt is een geliberaliseerde markt in tegenstelling tot sommige andere nutsvoorzieningen. Voor andere nutsvoorzieningen, die invulling geven aan de eerste levensbehoeften (water, gas, elektra) zijn nationale wettelijke kaders van toepassing waardoor aanleg van die nutsvoorzieningen in buitengebieden is gegarandeerd.