Kosten breedband internet

Wat kost breedband internet?

De prijs die een abonnee betaalt voor een breedbandverbinding is samengesteld uit drie onderdelen:  

1. De kosten voor de aanleg van de kabels  

2. Kosten voor beheer en onderhoud van het netwerk  

3. Kosten voor de diensten zoals TV, internet en bellen  

Normaal gesproken betaalt een consument een abonnement aan een dienstenleverancier (bijvoorbeeld KPN, Ziggo of Caiway). De dienstenleverancier betaalt op zijn beurt de beheerder en eigenaar van het netwerk. Die kosten zitten allemaal in het abonnementsbedrag per maand. 

De kosten voor de aanleg van kabels in de buitengebieden zijn echter vele malen hoger dan in kernen en steden (dit heeft te maken met schaal: grotere afstand met minder aansluitingen). Dienstenleveranciers kunnen of willen deze kosten vaak niet voor hun rekening nemen. De aanlegkosten moeten dan (deels) worden betaald door de abonnee en kunnen in een aantal gevallen worden gesubsidieerd. Het hangt af van de initiatiefnemer hoe de kosten in rekening worden gebracht. Soms is dat in de vorm van een buitengebiedtoeslag per maand voor de extra kosten van de bekabeling. In andere gevallen wordt een lening voor de extra kosten voor de bekabeling terugbetaald door de abonnee. 

Als vuistregel kan worden aangehouden dat de kosten voor breedband in het buitengebied tussen de 10 en 20 euro per maand hoger ligt dan in steden. Daartegenover staat dat de kosten op basis van de huidige situatie (schotel, adsl abonnement en telefoonabonnement) voor bewoners van het buitengebied vaak hoger zijn dan een glasvezelabonnement met de buitengebiedtoeslag. Daarnaast is de kwaliteit van de diensten via een breedbandverbinding vaak beter dan bestaande oplossingen in het buitengebied.