Mogelijkheden voor een gemeente

Wat kan de gemeente doen om de aanleg van breedband te stimuleren?

Het is belangrijk dat het belang van breedband door iedereen wordt onderkend. Politieke partijen en colleges kunnen in hun programma’s de ambitie vastleggen om de toegang tot breedband binnen de gemeente voor iedereen mogelijk te willen maken. Gemeenten kunnen daarnaast initiatiefnemers ondersteunen met lokale kennis, gegevens en kaartmateriaal. 

Verder kunnen gemeenten een belangrijke rol spelen als schakelpunt naar verenigingen van plaatselijk belang, ondernemersverenigingen, LTO en recreatieondernemers. Daarnaast kunnen gemeenten faciliteren door locaties beschikbaar te stellen voor bijeenkomsten. Om de bekendheid en bewustzijn te vergroten is het belangrijk dat bestuurders en raadsleden regelmatig aandacht besteden aan het onderwerp in de media, gemeentelijke website, sociale media en in ontmoetingen met lokale groepen.