Open netwerk

Wat is een open netwerk?

Met een open netwerk wordt gedoeld op een situatie waarbij strikt gelijke en zo gunstig mogelijke kansen bestaan voor alle aanbieders van diensten om diensten over het netwerk aan klanten te leveren. De EU stelt openheid van netwerken en de toegankelijkheid van het netwerk als eis indien dat netwerk (deels) wordt bekostigd met overheidsgeld.