Plaatselijke belangen

Welke rol spelen plaatselijk belangen?

Plaatselijk belangen spelen, net als andere belangenvertegenwoordigers als de Recron en LTO, een belangrijke rol in het op de agenda plaatsen van het onderwerp binnen de kern of buurtschap. Het is belangrijk dat iedere inwoner van het buitengebied zich bewust wordt van het toenemende belang van een goede digitale bereikbaarheid. Simpelweg omdat onze maatschappij hier steeds meer naartoe overstapt.  

Als er een initiatief actief wordt in een gebied, is het zaak om goed samen te werken in de vraagbundeling die normaliter plaatsvindt. In de meeste gevallen is een minimaal aantal deelnemers vereist voordat het netwerk wordt aangelegd. Bewoners kunnen een ambassadeursfunctie vervullen en zich actief inspannen voor de vraagbundeling.