Slim graven

Kunnen we niet slim graven en werkzaamheden combineren bijvoorbeeld met onderhoud van wegen?

Dat blijkt in de praktijk in de meeste gevallen helaas niet mogelijk. De reden is dat projecten met verschillende planningen worden uitgevoerd en dat het dan moeilijk is om een onderdeel gezamenlijk uit te voeren. Bij infrastructurele herstructureringen is er vaak geen budget beschikbaar voor investeringen in glasvezelbuizen.