Vakantieparken

Hoe worden vakantieparken aangesloten?

Hiervoor is geen standaard aanpak maar hangt af van de initiatiefnemer, de eigendomssituatie op het vakantiepark en de aanwezige infrastructuur op het park. Als er al een netwerkinfrastructuur op het park aanwezig is, kan dat aansluiting op breedband vereenvoudigen. De initiatiefnemer legt de bekabeling tot aan het park waarna de eigenaar of eigenaren zorgen voor verspreiding van het signaal op het vakantiepark.   

In andere gevallen is het beter om alle woningen rechtstreeks aan te sluiten op de breedbandinfrastructuur. In vrijwel alle gevallen dient overleg plaats te vinden tussen eigenaren / VVE en de initiatiefnemer om de optimale oplossing uit te werken.