Verlengstuk marktpartij

Hoe voorkom ik als bestuurder dat ik word gezien als verlengstuk van één marktpartij?

Bij veel inwoners bestaat het beeld dat de gemeente voorziet in de aanleg van nutsvoorzieningen, waaronder breedband. Op een aantal manieren kunnen bestuurders dit beeld bijstellen:  

- in berichtgeving telkens aangeven dat de aanleg van breedband een activiteit van marktpartijen is in tegensteling tot andere nutsvoorzieningen of riolering. Herhaling is in deze de kracht van de boodschap,  

- duid de gemeentelijke rol: faciliteren, ondersteunen, begeleiden en verbinden van initiatieven en groepen,  

- associeer u als bestuurder niet met één technologie of één onderneming. Benadruk het algemeen belang van breedband voor iedereen, voor de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland. Vermijd het uitspreken van een voorkeur voor een specifieke oplossing.