Zelfwerkzaamheid

Kunnen door middel van zelfwerkzaamheid de aanlegkosten worden verlaagd?

Het ligt aan de initiatiefnemer of zelfwerkzaamheid een optie is. Er kleven nogal wat haken en ogen aan de zelfwerkzaamheid waardoor veel initiatiefnemers hiervoor geen ruimte bieden. Zo moeten de technische specificaties en planning van de werkzaamheden afgestemd worden. Met het oog op het beheer wil de eigenaar van het netwerk in de meeste gevallen de aanleg in eigen hand houden. 

Aanleg van netwerken in de openbare ruimte wat door gemeenten wordt gereguleerd, moet voldoen aan allerlei (vekreers)veilgheidseisen en voorschriften. In de regel is het efficiënter en minder risicovol om hierover afspraken te maken met professionele partijen dan particulieren.