Abbega op glas

Abbega op glas is sinds september 2015 actief met als doel om internet uit te rollen in het buitengebied van Abegga en omliggende dorpen. Het gaat om het gebied buiten de dorpskernen. Het betreft een weilandrijke omgeving.

Kabelnoord gaat in het buitengebied van alle gemeenten in Fryslân glasvezel aanleggen. Dit zijn de gebieden waar nog geen snelle internetverbinding is. De aanleg van glasvezel zorgt ervoor dat ook deze gebieden van snel internet worden voorzien. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid, zorg, economie, werkgelegenheid en het onderwijs in het gebied. Na een zorgvuldig beoordelingstraject heeft de provincie besloten een achtergestelde marktconforme lening aan Kabelnoord te verstrekken.

Leningsovereenkomst

Met de achtergestelde lening van € 35 miljoen die Kabelnoord ontvangt, gaan zij zorgen voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Fryslân. Aan de subsidieverlening is de opschortende voorwaarde gekoppeld dat Kabelnoord en de provincie Fryslân een leningsovereenkomst afsluiten. De komende tijd werken Kabelnoord en de provincie Fryslân deze leningsovereenkomst uit. Dit doen zij samen met twee financiers, want Kabelnoord heeft nog ongeveer € 60 miljoen aan aanvullende financiering nodig voor de uitvoering van het project. De leningen moeten op elkaar worden afgestemd en vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De overeenkomst moet uiterlijk 3 april 2018 getekend worden. Na ondertekening van de overeenkomst heeft Kabelnoord een halfjaar de tijd om te start met de werkzaamheden. Binnen drie jaar moet minimaal 90% van de adressen in de Friese buitengebieden beschikken over snel internet. Het gaat om ongeveer 20.000 potentiële aansluitingen.

Aanpak laatste adressen en ‘grijs gebied’

Voor de duurste vijf procent aansluitingen zoekt de provincie naar maatwerkoplossingen. Dit zijn de adressen die niet meegenomen kunnen worden in deze uitrol. Een aanpak hiervoor volgt, voordat Kabelnoord start met het aanleggen van het netwerk. Daarnaast zijn er in Fryslân nog een aantal ‘grijze gebieden’. In deze gebieden is een beperkt aanbod van snel internet. Om duidelijk te krijgen waarom deze gebieden niet aangesloten worden door de gevestigde marktpartijen, heeft de provincie een marktconsultatie georganiseerd. Op basis daarvan wordt nu onderzocht wat de mogelijkheden zijn om ook deze adressen te voorzien van snel internet.

Info

Details

Naam van het initiatief

Abbega op glas

Plaats

Súdwest-Fryslân