Stappenplan initiatieven

Snel internet realiseren in het buitengebied gaat niet vanzelf. Er is kennis, tijd, veel doorzettingsvermogen én steun vanuit de gemeenschap nodig. Ieder iniatief is uniek en de uitwerking hangt af van diverse omstandigheden. De praktijk leert echter dat er ook algemeen geldende stappen te zetten zijn bij het realiseren van snel internet.

Veelgestelde vragen

Bewoners, overheden en marktpartijen kampen vaak met soortgelijke vraagstukken waar generieke antwoorden op van toepassing zijn.

Bekijk de veelgestelde vragen
Stap 1

Organiseren en oriënteren

2 tot 4 maanden

Intensieve lokale samenwerking is belangrijk voor een breedbandinitiatief. Samen brengt u het probleem en de mogelijke oplossingen in kaart, en mobiliseert u de bewoners en bedrijven in de omgeving.

Lees meer
Stap 2

Bepalen gebied en techniek

4 tot 6 maanden

Wie wilt u aansluiten op snel internet? En hoe? Lokale initiatieven moeten bepalen wie ze willen aansluiten en hoe ze dit gaan doen. De informatie bij deze stap helpt bij het bepalen van het werkgebied en van de juiste technische oplossingen.

Lees meer
1ste

Meetmoment

Bekijk uw werkgebied en voorkeursoplossing met een frisse blik. Nadat u het werkgebied heeft bepaald en uw voorkeursoplossing en ambitie heeft bepaald, is het tijd voor een eerste ‘meetmoment’.

Lees meer
Stap 3

Vormen draagvlak

1 tot 4 maanden

Het succes van een lokaal initiatief hangt sterk af van het draagvlak onder de bewoners en ondernemers. Hoe meer bewoners en ondernemers uit het werkgebied meedoen, en hoe meer geld men bereid is bij te dragen, hoe groter de kans dat een werkgroep er in slaagt snel internet mogelijk te maken.

Lees meer
Stap 4

Inventariseren deelname

1 tot 2 maanden

Willen mensen in het werkgebied mee doen en hoeveel geld hebben ze over voor snel internet? In deze stap gaat u na of er voldoende draagvlak is om door te gaan met het initiatief.

Lees meer
2de

Meetmoment

Bekijk met een frisse blik of het enthousiasme in het werkgebied groot genoeg is om in de volgende stap een bedrijfsplan uit te werken?

Lees meer
Stap 5

Maken bedrijfsplan

3 tot 5 maanden

Dit is het moment om een bedrijfsplan te maken waarin u de beslissingen en informatie uit de vorige stappen opneemt en onderbouwt. Met dit bedrijfsplan kunt u vervolgens deelnemers benaderen, eventueel aanvullende financiering aanvragen of een marktpartij zoeken om mee samen te werken.

Lees meer
3de

Meetmoment

Bekijk me een frisse blik of u verwacht dat uw bedrijfsplan steun krijgt van de deelnemers, financiers en subsidieverleners.

Lees meer
Stap 6

Vraagbundeling

2 tot 5 maanden

In deze stap krijgt u zekerheid of er genoeg deelnemers zijn om het netwerk aan te leggen. Als het aantal afgesloten contracten de minimale hoeveelheid haalt, kunnen formele afspraken gemaakt worden met partners (bijvoorbeeld een aannemer) en financiers.

Lees meer
4de

Meetmoment

Bekijk of de vraagbundeling voldoende deelnemers heeft opgeleverd

Lees meer
Stap 7

Aanleggen en exploiteren

4 tot 18 maanden

In deze fase worden de plannen realiteit. De werkgroep contracteert de partijen die het netwerk gaan aanleggen en de diensten gaan leveren. De aanleg begint, de eerste afnemers worden aangesloten en kunnen gebruik maken van de aangeboden diensten.

Lees meer