Vormen draagvlak

Het succes van een lokaal initiatief hangt sterk af van het draagvlak onder de bewoners en ondernemers. Hoe meer bewoners en ondernemers uit het werkgebied meedoen, en hoe meer geld men bereid is bij te dragen, hoe groter de kans dat een werkgroep er in slaagt snel internet mogelijk te maken.

Vaak hebben de mensen van het initiatief in de eerste en tweede stap vooral met mensen gesproken die ook graag snel internet willen. Maar een groot deel van de mensen die snel internet (nog) niet nodig denken te hebben, en van de mensen die liever wachten tot een marktpartij of overheid snel internet aanlegt, zullen mee moeten doen. Het is belangrijk om de verschillende doelgroepen te benaderen met specifieke boodschap(pen). Hoe snel er voldoende draagvlak is, hangt af van de omvang van het werkgebied en het gevoel van solidariteit in de gemeenschap.

Waarom lokale ambassadeurs?

U wilt dat de groep potentiële deelnemers aan het initiatief groeit. U kunt hen het beste op een goed georganiseerde manier benaderen op het moment dat het plan wat er ligt behoorlijk concreet is. Het inzetten van lokale ambassadeurs die de werkgroep aanvullen, is hiervoor een beproefd recept. Ambassadeurs zijn enthousiaste mensen die het belang van snel internet en het project onder de aandacht brengen bij de bewoners en ondernemers in het werkgebied. Stuur de ambassadeurs goed geïnformeerd op pad: zorg ervoor dat ze de meest gestelde vragen direct kunnen beantwoorden. Deze ambassadeurs kunnen op hun beurt de werkgroep vertellen over de reacties die ze krijgen.


Tip: Zet lokale ambassadeurs in voor het enthousiasmeren van bewoners en ondernemers.


Wie zijn geschikte ambassadeurs?

Denk in eerste plaats aan mensen die de voordelen zien voor de gemeenschap en die veel mensen kennen. Het kunnen mensen zijn die zelf veel belang hebben bij een verbetering, of mensen met meer dan gemiddelde kennis van techniek. Ook bewoners die vooral het maatschappelijk belang van snel internet voor ogen hebben, voor bijvoorbeeld onderwijs of zorg, zijn interessant als ambassadeur. Let er op dat de ambassadeurs samen alle potentiële deelnemers kunnen bereiken. Denk bijvoorbeeld aan aansluiting bij ondernemers, ouderen, kinderen met gezinnen, jonge tweeverdieners en eventuele andere belangrijke gebruikersgroepen die per gebied kunnen verschillen, zoals agrarische bedrijven of campings. Dat betekent dat het een diverse groep moet zijn, uit verschillende wijken of buurten en met verschillende achtergronden.

Hoe vind ik deze mensen?

Start met zoeken in het sociale netwerk van de leden van de werkgroep, en zoek daarna via-via naar geïnteresseerden. Het helpt om te zoeken via verschillende kanalen, bijvoorbeeld dorpsverenigingen, scholen, sportverenigingen of ondernemersverenigingen. Maar u kunt ook social media inzetten.

Hoe kan ik mijn doelgroepen bereiken?

Wij zetten een paar communicatiemiddelen op een rij, die u kunt gebruiken in het contact met bewoners en ondernemers:

 • Mond-tot-mondreclame via de lokale ambassadeurs: Het onderwerp moet gaan leven. Daarbij hebben de leden van de werkgroep en de lokale ambassadeurs een belangrijke rol als aanspreekpunt of vraagbaak.

 • Contactpunt informatievoorziening en vragen: Het is handig om een duidelijk contactadres te hebben, bij voorkeur één telefoonnummer, email-adres en postadres. Daarnaast is het handig lokale aanspreekpunten op straat/wijkniveau te hebben.

 • Website en social media: Een website is een uitstekend hulpmiddel om de doelgroepen op de hoogte te houden. Naast contactgegevens van de projectgroep, inzicht in het werkgebied en aankondigingen van bijeenkomsten kan een website worden aangevuld met bijvoorbeeld informatie over de voortgang van het project, de problemen die men tegen komt, mogelijke oplossingen en achtergrondinformatie. Let er wel op niet teveel en vooral niet te zwaar beeldmateriaal te gebruiken. Uw doelgroep heeft immers niet overal toegang tot snel internet!

 • Informatiebijeenkomst(en): Het organiseren van informatiebijeenkomsten is een goede manier om de doelgroep kennis te laten maken met de breedbandproblematiek en mogelijke oplossingen. Probeer altijd goed voor ogen te houden wat het doel van een bijeenkomst is. Vaak is het verstandig om bij een eerste bijeenkomst niet te snel een voorkeursoplossing te presenteren. Als een al gepresenteerde ‘ideale oplossing' niet of niet voor iedereen haalbaar blijkt te zijn, zijn potentiële deelnemers uit het werkgebied teleurgesteld. Het is moeilijk om deze mensen te overtuigen dat een alternatieve oplossing ook aantrekkelijk kan zijn. De praktijk laat zien dat grote informatiebijeenkomsten soms tot verwarring of onenigheid leiden. Het is belangrijk goed af te wegen wat de voordelen zijn van een grote bijeenkomst, tegenover het werken op straat/wijkniveau.

 • Foldermateriaal: Papier blijft een goed communicatiemiddel. Het is makkelijk mee te nemen en uit te delen en mee te geven na een gesprek. U kunt een folder laten maken, maar ook een zelf geprint A4’tje met daarop de belangrijkste informatie over het project, de contactgegevens met het website-adres, kan genoeg zijn.

 • Opbouwen van contacten: Het is nuttig om contactgegevens van de potentiële deelnemers in het werkgebied te verzamelen. Maak het bijvoorbeeld mogelijk voor mensen om hun belangstelling kenbaar te maken via de website of doormiddel van een formulier bij een informatiebijeenkomst. Daarnaast kunt u mogelijk gebruik maken van bestaande gemeenschappen zoals buurt-, bedrijfs- en sportverenigingen, maar ook van virtuele ‘communities’ zoals Facebook en Twitter. Via deze kanalen kunt u potentiële deelnemers gericht benaderen.

Hoe enthousiasmeer ik de verschillende doelgroepen?

U kunt verschillende doelgroepen in het werkgebied aanspreken met een thema dat specifiek onder hen leeft. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Waardevermeerdering van (koop)woningen.
 • Het vergroten van de leefbaarheid van het gebied.
 • Het tegengaan van leegloop of krimp in het gebied.
 • Het belang van snel internet in het onderwijs voor schoolgaande kinderen.
 • De mogelijkheden voor telewerken via snel internet.
 • Snel internet voor gasten of klanten in horeca- of recreatiegelegenheden.
 • Het toenemend belang van snel internet in de bedrijfsvoering en de communicatie met instellingen en bedrijven (bijvoorbeeld internetbankieren, belastingdienst).
 • De mogelijkheden voor zorg op afstand via snel internet.

De ambassadeurs treden op als vertegenwoordiger van het initiatief. Zij moeten een enthousiast maar realistisch beeld geven van de plannen, zodat wordt voorkomen dat potentiële deelnemers later teleurgesteld worden. Beter is om vanaf het begin een zo realistisch mogelijk verhaal over het nut van snel internet, de verwachte doorlooptijd, kosten, kansen en oplossingen te vertellen aan de potentiële deelnemers.

Wat heb ik aan het einde van deze stap bereikt?

ORGANISATIE

 • De lokale ambassadeurs vertegenwoordigen samen een breed deel van de gemeenschap.

DRAAGVLAK

 • Het project is bekend bij potentiële deelnemers in het werkgebied via onder meer een website en informatiebijeenkomsten.

 • De lokale thema’s voor aansluiting bij de verschillende doelgroepen in het werkgebied zijn uitgewerkt en opgeschreven.

REGELGEVING

 • Als het nodig is om tussendoor het werkgebied bij te stellen, toets dan of de definities van 'wit', 'grijs' en 'zwart' gebied nog voldoen.

TECHNIEK

 • De lokale ambassadeurs en andere geïnteresseerden zijn op de hoogte van de mogelijke technische oplossingen voor het werkgebied.

FINANCIËN

 • De lokale ambassadeurs en andere geïnteresseerden zijn op de hoogte van de mogelijke kosten en financiering van breedbandoplossingen voor het werkgebied.