Aanleggen en exploiteren

In deze fase worden de plannen realiteit. De werkgroep contracteert de partijen die het netwerk gaan aanleggen en de diensten gaan leveren. De aanleg begint, de eerste afnemers worden aangesloten en kunnen gebruik maken van de aangeboden diensten.

De doorlooptijd is sterk afhankelijk van de omvang van het project. Een niet al te groot project kan soms in vier tot zes maanden worden gerealiseerd. Bij een groter project met veel aansluitingen kan alleen al het praktische werk een jaar in beslag nemen. Daarnaast kunnen er zaken spelen als planning van de aannemers en vergunningstrajecten bij de gemeente.

Waar moet ik op letten?

Het initiatief wordt informatiepunt

Hoewel aannemers de daadwerkelijke uitrol uitvoeren en de dienstenaanbieder verantwoordelijk is voor het aanbod, speelt het initiatief nog een belangrijke rol, met name in de informatievoorziening voor de klanten en de gecontracteerde partners.

  • Houd de bewoners op de hoogte van de planning en voortgang: welke wijken worden het eerst aangesloten, wanneer volgt de rest? Maak deze informatie beschikbaar via de website, en geef eventueel toelichting op informatiebijeenkomsten. Gebruik communicatiemomenten ook om te blijven polsen of de deelnemers tevreden zijn met het verloop van de uitrol en de nieuwe dienst.
  • Houd namens de deelnemers contact met de uitvoerders en dienstenaanbieders. Blijf in contact met de aannemers om te zorgen dat alles volgens plan loopt. In een complex project treden altijd onverwachte zaken op. De werkgroep kan helpen om onvoorziene zaken te bespreken en de informatievoorziening aan te passen. Dit werkt twee kanten op: je staat als groep sterker als je problemen wilt aankaarten bij de aannemer, en voor die aannemer is het prettiger en efficiënter om via een werkgroep te communiceren dan met elke afnemer afzonderlijk.
  • Daarnaast moeten er (afhankelijk van het gekozen bedrijfsmodel) wellicht nog geldstromen, contracten, of het eigenaarschap van het netwerk gemanaged worden.
  • De werkgroep kan ook een rol spelen in het opleveringstraject, bijvoorbeeld door het controleren van de in een eerdere fase afgesproken acceptatiecriteria. De werkgroep kan ook op langere termijn een rol spelen, bijvoorbeeld in een jaarlijks overleg met de operator of dienstenleverancier(s).

Andere activiteiten

De verhuur van de passieve infrastructuur kan de eigen organisatie uitvoeren of overdragen aan een lokale entiteit die (namens de bewoners) het netwerk in eigendom heeft: bijvoorbeeld aan een coöperatie. Afhankelijk van het gekozen bedrijfsmodel is soms alleen nog een beheers- of eigendomsorganisatie actief. U kunt - hopelijk - samen met de projectgroep en de hele gemeenschap terugkijken op een succesvol project en genieten van snel internet.

Besteed aandacht aan succes

Bewoners hebben lang gewacht op snel internet. De werkgroep, lokale ambassadeurs, en andere vrijwilligers hebben veel tijd en moeite in het project gestopt. Zorg dat het bekend wordt als de eerste aansluitingen gerealiseerd zijn en het eerste deel van de klanten beschikt over snel internet. Neem bijvoorbeeld contact op met de lokale media.

Ervaring en kennis delen

De door u opgebouwde kennis en expertise over dit project is meer dan welkom bij soortgelijke projecten in uw omgeving of provincie. Het delen van informatie of het houden van een presentatie over uw succesproject en de uitdagingen die u tegenkwam wordt vaak zeer op prijs gesteld. Ook wij zetten uw succesverhaal graag op deze website, dus mail ons op samensnelinternet[@]ecp.nl of neem via deze website contact met ons op.

Wat heb ik aan het einde van deze stap bereikt?

ORGANISATIE

  • Operationele organisatie is ingericht

DRAAGVLAK

  • Hou in de gaten of er nog nieuwe deelnemers bij komen.
  • De werkgroep zorgt voor de verbinding tussen deelnemers, aannemers, operator en dienstenaanbieders.
  • Vier uw succes en deel uw kennis en ervaringen.