Organiseren en oriënteren

Intensieve lokale samenwerking is belangrijk voor een breedbandinitiatief. Samen brengt u het probleem en de mogelijke oplossingen in kaart, en mobiliseert u de bewoners en bedrijven in de omgeving.

Inhoud:

 • Hoe organiseer ik een werkgroep
 • Wat kan de werkgroep doen?
 • Wat kost het organiseren?
 • We komen er niet uit.
 • Wat heb ik aan het einde van deze stap bereikt?


Hoe organiseer ik een werkgroep?

Mensen zijn het fundament

Een enthousiaste werkgroep is van groot belang voor een lokaal initiatief. Neem de tijd om de juiste mensen bij elkaar te zoeken, elkaar beter te leren kennen en te praten over uw ambities. Wat wilt u bereiken en waar? Door vervolgens samen goede afspraken te maken over de tijdsbesteding en rolverdeling, voorkomt u mogelijk teleurstellingen.

Verschillende types maken een team sterker

Maak gebruik van de kracht en kennis die in uw gemeenschap aanwezig is. Misschien wonen er mensen met technische of financiële kennis bij u in de buurt of mensen die goede contacten hebben met de gemeente of provincie. Stel een team samen van mensen die elkaar kunnen aanvullen omdat ze verschillende kennis en achtergronden hebben. Hoeveel mensen er nodig zijn verschilt per situatie. De richtlijn is minimaal twee tot drie mensen, en maximaal ongeveer acht.


Tip: In een buitengebied is snel internet niet van vandaag op morgen geregeld. Ook al duurt het een tijd, de ervaring leert dat werkgroepen van lokale initiatieven succes kunnen hebben. Enthousiasme, goede communicatie en doorzettingsvermogen zijn onmisbare ingrediënten voor een werkgroep.

Wat kan de werkgroep doen?

Informatie verzamelen

Een lokaal initiatief opzetten begint met vragen stellen. Wat is het probleem? Wie hebben daar allemaal mee te maken? Wat voor soort mensen wonen er in ons werkgebied? Wie steunt ons? Wat voor oplossingen zijn er? Wie kunnen we erbij betrekken om een oplossing te vinden?

Als een eerste werkgroep is opgezet, gaat u zich verder oriënteren op het probleem en de mogelijke oplossingen. Het is handig om een beeld te krijgen van uw potentiële werkgebied. Soms kan het verstandig zijn om de doelgroep en het werkgebied in tweede instantie te vergroten, omdat nabijgelegen buurten ook mee willen doen. Of juist te verkleinen, omdat de problemen zich vooral concentreren in een kleiner gebied dan verwacht.

Ook kan het handig zijn om al vroeg de belangstelling in het gebied te inventariseren. Hulpmiddelen hierbij kunnen een artikel in een lokale krant of een bijeenkomst met buurtgenoten zijn. Om een beeld te krijgen van de mogelijke oplossingen kunt u in gesprek gaan met marktpartijen. Probeer met hen te achterhalen wat de technische mogelijkheden zijn.

Het is verder nuttig om contact te zoeken met andere initiatieven om van hen te leren. Praat ook met uw gemeente en provincie om te kijken of zij iets voor u kunnen betekenen. Verdiep u in gemeentelijk en provinciaal beleid voor snel internet en in de belangrijkste wet- en regelgeving voor breedbandinitiatieven.


Tip: Begin klein. Probeer in deze stap vooral informatie te verzamelen, opties open te houden en niet te snel keuzes te maken. Bouw eerst samen met uw werkgroep aan een plan en wees realistisch over wat u kunt bieden.

Wat kost het organiseren?

Al in de opstartfase van een organisatie kunt u kosten verwachten. Denkt u bijvoorbeeld aan:

 • Huur ruimte voor (voorlichtings)bijeenkomsten

 • Bouw en hosting van een website

 • Inhuur van een adviseur

Alles bij elkaar kunnen deze opstartkosten oplopen tot enkele tienduizenden euro’s. Er zijn verschillende manieren om dit geld bij elkaar te krijgen:

 • De initiatiefnemers dragen de kosten zelf

 • De gemeente of provincie geeft een bijdrage

 • Giften van sympathisanten

 • Financiële steun van een ondernemersvereniging of een lokale bank

We komen er niet uit

Hou er rekening mee dat het een tijd kan duren voordat een werkgroep is opgezet. Als u vastloopt tijdens de gesprekken is het aan te raden contact te zoeken met andere initiatieven om te vragen of zij tips hebben. Soms is samenwerking of aansluiten bij initiatieven in de buurt, ook een optie.

Wat heb ik aan het einde van deze stap bereikt?

Organisatie:

 • Werkgroep is samengesteld.

 • Werkgroep bestaat als het kan uit mensen met verschillende kennis en achtergrond.

Doel:

 • Probleemstelling en doel van de werkgroep is geformuleerd.

 • Inschatting van het werkgebied is gemaakt (wordt in de volgende stap verfijnd).

Overheidsbeleid en regelgeving:

 • Er is een beeld van gemeentelijk en provinciaal beleid voor snel internet.

 • Er is een beeld van de belangrijkste wet- en regelgeving voor breedbandinitiatieven.

Techniek:

 • Er is een beeld van de technische oplossingen om snel internet te realiseren.

Financiën:

 • Eerste kennis over kosten en de financieringsmogelijkheden van snel internet is opgedaan.