Meetmoment

Bekijk of de vraagbundeling voldoende deelnemers heeft opgeleverd

Als er voldoende deelnemers een overeenkomst hebben gesloten en het netwerk volgens het bedrijfsplan gerealiseerd kan worden, meldt u dit aan de financiers. Het liefst aangevuld met een realistische verwachting van de groei in aantal klanten in de komende jaren. Wanneer de financiers groen licht geven, kunt u doorgaan met het sluiten van contracten met de partijen die het netwerk gaan aanleggen. Het kan ook nodig zijn om het bedrijfsplan aan te passen omdat er niet voldoende klanten zijn. De activiteiten in dit meetmoment zijn er vooral op gericht om te bepalen wat er gedaan kan worden als er niet genoeg inschrijvingen zijn.

Wat wil ik toetsen?

Is het gewenste aantal inschrijvingen gehaald?

Als het aantal inschrijvingen niet voldoende is voor het uitvoeren van het bedrijfsplan, kan het project in de voorgestelde vorm niet doorgaan. Welke verbeteringen mogelijk zijn, hangt sterk af van de reden(en) dat de vraagbundeling niet gelukt is. Analyseer om welke adressen of welk deel van het werkgebied het gaat, en waarom deze adressen niet mee doen. Zijn er specifieke doelgroepen waar de deelname achterblijft, bijvoorbeeld ouderen die niet mee doen? Is iedereen wel benaderd?

Is er voldoende geld opgehaald?

Vertegenwoordigen de getekende inschrijvingen voldoende geld om verder te gaan. Als het aantal particulieren dat deelneemt hoger is dan verwacht, maar het aantal ondernemers die een hogere aansluitbijdragen zouden betalen achterblijft, zijn extra acties nodig. Als het aantal deelnemers en de waarde van de contracten net op de drempel zitten, is het belangrijk om te weten of het aannemelijk is dat aantal deelnemers tijdens de aanleg verder toeneemt.

Geografische spreiding

Bij een achterblijvend aantal deelnemers kan het verstandig zijn om te kijken of het werkgebied op basis van het aantal inschrijvingen bijgesteld kan worden om toch een sluitend bedrijfsplan te maken. Bij groot succes geldt het omgekeerde: is met weinig moeite het gebied iets te vergroten, zodat nu of in een vervolgproject snel extra adressen kunnen worden aangesloten?

Wat als het advies negatief is?

Als tijdens dit meetmoment blijkt dat de aanleg van snel internet niet haalbaar is op basis van het aantal deelnemers, en u weinig kans ziet om het aantal met een nieuwe campagne of een gerichte campagne te vergroten. kunt u het volgende overwegen:

  • Bekijk het bedrijfsplan opnieuw. Uw financieringsbehoefte is groter dan voorzien in het bedrijfsplan. Misschien is er voor het tekort toch nog externe financiering te vinden. Zijn de kosten een belangrijk obstakel voor de deelnemers, dan kunt u misschien het bedrijfsmodel aanpassen. Soms kan het helpen om in plaats van een (hoge) eenmalige bijdrage gedurende meerdere jaren een extra bedrag bovenop de abonnementskosten te vragen. Bekijkt u ook of er kostenbesparing mogelijk is op de aanleg van het netwerk. Als het echt nodig is kunt u ook een paar stappen terug doen en uw ambitie, werkgebied en voorkeursoplossing nog een keer bespreken. Zijn er redenen om die aan te passen?

  • Wachten of stoppen. Verder gaan is nu misschien niet handig, maar mogelijk later wel.

  • Second opinion. Vraagt u iemand nog een keer kritisch te kijken naar de resultaten van het tweede meetmoment en verbeteringen aan uw plan voor te stellen. Vraag bij andere initiatieven, uw provincie of gemeente of zij goede ervaringen hebben met iemand die u hierbij kan helpen.