Innovatie

Op deze pagina staat een overzicht van toepassingen en pilots met 5G. Daarnaast vindt u hier ook een overzicht van de technieken en de uitrol van draadloos en vast internet.
12 september 2018

Digitalisering leidt tot nieuwe toepassingen in allerlei domeinen. Zo wordt onder meer gewerkt aan connected and autonomous driving, e-health en augmented reality, al dan niet in testbeds, living labs en smart cities. Die vereisen hoogwaardige connectiviteit die vaak aan specifieke voorwaarden moet voldoen. Zo vraagt de connected car zeer betrouwbare en snel reagerende netwerken (met zeer lage ‘latency’), terwijl bij virtual reality juist de bandbreedte erg van belang is.

De innovaties in de verschillende sectoren en domeinen komen pas van de grond als de markt de daarvoor vereiste connectiviteit ook kan leveren. Met de huidige netwerken is veel mogelijk en netwerktechnologieën ontwikkelen zich bovendien in snel tempo. Dit geven verschillende partijen in de consultatie in het bijzonder aan. Veel partijen hebben daar­bij hooggespannen verwachtingen van 5G en zien een rol voor de overheid. Bijvoorbeeld bij de verdeling van de frequenties en bij het faciliteren van uitrol (bijvoorbeeld t.a.v. het lokale beleid).

De Europese Commissie heeft bovendien doelen voorgesteld voor de beschikbaarheid van 5G en ziet daarbij een pioniersrol weggelegd voor steden. De Tweede Kamer heeft dat onderstreept met de motie ‘5G steden’. Die verzoekt de regering om potentiële 5G-steden te stimuleren en te ondersteunen, zodat er in 2020 één of meerdere Nederlandse 5G-steden zijn. Ter uitvoering van die motie hebben gesprekken plaatsgevonden tussen het ministerie van EZK, gemeenten en provincies over de behoefte aan 5G-netwerken en –toepassingen, over experimenten die al plaatsvinden of gepland zijn, en wat daarvoor nodig is. Daaruit bleken er diverse initiatieven en experimenten met (5G) connectiviteit te lopen of te worden overwogen, waarvan een overzicht te vinden is op deze website. In veel gevallen gaat het om publiek-private samenwerking gericht op toepassingen. Meer dan voorheen is zo’n nauwe samenwerking tussen (telecom)bedrijven, eindgebruikers en onderzoekers noodzakelijk voor innovatie.