Draadloze technieken in het buitengebied

Een draadloze verbinding is één van de mogelijke technische oplossingen in het buitengebied. Vaak is een centraal opstelpunt verbonden met het vaste netwerk en is het laatste stuk van de verbinding (‘the last mile’) draadloos.

Voordeel is de betaalbaarheid. Nadeel is dat ze vaak een lagere snelheid bieden en dat ze gevoeliger zijn voor storingen. Het kan een oplossing zijn voor dunbevolkte gebieden waar de adressen zeer verspreid liggen. Ook als er weinig financieringsmogelijkheden zijn, kunnen draadloze netwerken geschikt zijn.

Mobiel internet of toch een vast netwerk?

Voordat een keuze voor een draadloos (mobiel) netwerk wordt gemaakt, is het verstandig om goed stil te staan bij de beperkingen. De realisatie van 5G brengt een nieuwe mijlpaal op het gebied van draadloos internet met zich mee. 5G kan zelfs sneller zijn dat glasvezel. Maar mobiel internet is altijd afhankelijk van andere gebruikers; meer gebruikers betekent trager internet. Ook zijn draadloze signalen gevoelig voor obstakels: grote muren of zelfs hele gebouwen kunnen het signaal blokkeren.

Gedegen onderzoek naar de mogelijke omvang van een draadloos (5G) netwerk is noodzakelijk. Denk hierbij goed aan: de hoeveelheid aansluitingen dat gebruik maakt van het netwerk, het soort gebruikers van het netwerk (zakelijke gebruikers verzenden vaak grotere hoeveelheden data) en de afstand waarover het netwerk dient te opereren.

Hybride oplossing 

Een combinatie van vaste en draadloze technologieën kan soms een kostenbesparing opleveren. Bij de uitrol van een glasvezelnetwerk is het bijvoorbeeld het overwegen waard om de laatste zeer afgelegen huizen vanaf het glasvezelnetwerk aan te sluiten met een draadloze verbinding. Zo kan een combinatie van draadloze en vaste netwerken een initiatief in het buitengebied versterken: ook de ver afgelegen adressen kunnen worden aangesloten tegen niet al te hoge kosten.

Mobiele netwerk

Het is mogelijk bestaande mobiele LTE-netwerken (ook 4G-netwerken genoemd) in te zetten. Ongeveer 70 tot 80 procent van de locaties in buitengebied zonder snel internet, hebben wel mobiele dekking van een LTE-netwerk waarmee ze theoretisch een downloadsnelheid van minimaal 30 Mbps kunnen halen. De daadwerkelijke internetsnelheid is afhankelijk van het aantal gebruikers dat is aangesloten op het basisstation. Als veel gebruikers tegelijkertijd gebruikmaken van het netwerk, neemt de internetsnelheid af. Een LTE-modem eventueel samen met speciale buitenantennes kan de verbinding mogelijk verbeteren. 

De kwaliteit en de toegevoegde waarde die mobiele netwerken bieden voor gebruikers, is afhankelijk van lokale omstandigheden zoals bevolkingsdichtheid, het te verwachten aantal gebruikers, en de intensiteit van het gebruik.

Vaste/draadloze netwerk

Het is ook mogelijk een op LTE/4G of vergelijkbare technologie gebaseerd netwerk te realiseren, dat niet gedeeld wordt met smartphones en andere mobiele apparatuur van passanten. Het 'vaste/draadloze' netwerk is dan bedoeld voor vaste adressen. Hierbij is het mogelijk rekening te houden met factoren als het maximaal aantal huishoudens en de afstand van de aansluitingen ten opzichte van het centrale punt.

Lees ook de factsheet Vast/Draadloos internet van onderzoeksbureau Dialogic dat onderaan deze pagina is bijgevoegd.

Kent u dit begrip?

LTE staat voor Long Term Evolution en is een nieuwe technologie voor mobiel internet, die beter bekend is als de vierde generatie (4G) mobiele netwerken.

Straalverbinding:  een ‘vaste verbinding’ door de lucht

Bij een straalverbinding gaat het om een verbinding tussen twee hoger gelegen opstelpunten. Denk bijvoorbeeld aan een mast of kerktoren of een hoog dak. De zenders zijn daarom naar elkaar gericht. Over deze punt-tot-punt verbinding kunnen bandbreedtes van enkele honderden Mbit/s of meer getransporteerd worden. Realisatie van zo'n verbinding kan relatief snel. Maar omdat het altijd een maatwerkoplossing is, kunnen de haalbaarheid en kosten sterk variëren. Factoren die een rol spelen zijn de beschikbaarheid van hoge opstelpunten, aanwezigheid van tussenliggende hoge gebouwen en begroeiing, en mogelijke licenties voor de frequentiebanden. Vooral voor bedrijven met een grotere bandbreedtebehoefte, zoals campings, kan dit op middellange termijn een interessante oplossing zijn.

Voor de toepassing is het altijd noodzakelijk dat er een zichtlijn ('line of sight') bestaat tussen tussen beide punten. Andere gebouwen, bomen of andere hindernissen beperken de mogelijkheid sterk. De grootst mogelijk overbrugbare afstand -bepaald door de horizon- is zo'n 75 km, hetgeen de toepassing verder beperkt. Verschillende technieken kunnen worden ingezet, onder andere wifi en ethernet.

Satelliettoegang 

Ook een sattelietverbinding kan internettoegang bieden. Dit kent één voorwaarde: er is een goede zichtlijn nodig naar het zuiden om het signaal van de satelliet goed te kunnen ontvangen. Er is vaak sprake van relatief lage bandbreedtes en meer vertraging (‘latency’). Dit maakt een satellietverbinding minder geschikt voor bijvoorbeeld gaming en internetbellen. Verder is er vaak een datalimiet.