Het business plan

U begint met het maken van een goed businessplan met een bijbehorende business case. Het business plan bestaat in ieder geval uit:  
 • Een goede beschrijving van de organisatievorm en de betrokkenen;
 • De kansen in het gebied voor aansluiting en eventuele toezeggingen die al verkregen zijn;
 • Een financieringsparagraaf, inclusief:
  • De wijze waarop de investering gefinancierd wordt;
  • Een inzicht in kosten en opbrengsten door de tijd;
  • Een beschrijving van het verdienmodel;
  • Een risico-analyse en een beschrijving van de wijze waarop met risico’s omgegaan wordt.

Bij de beoordeling van een business plan door een financier zal niet alleen naar de kracht van het business plan gekeken worden. Zeker zo belangrijk voor de financier zijn de mensen die het initiatief trekken en de mate waarin zij in staat zijn het geheel professioneel vorm te geven.

De inhoudsopgave van uw business plan kan er zo uitzien:

Hoofdstuk 1: Doel van het initiatief

 • Overkoepelende doelen;
 • Beoogde resultaten;
 • Financiële en juridische kaders op hoofdlijnen.

Hoofdstuk 2: Markt en concurrentie

 • Analyse marktpotentie in het gebied:    
  • Nu;  
  • Door de tijd;  
 • Ambitie aansluitingsdichtheid;
 • Betalingsbereidheid deelnemers;
 • Concurrerende alternatieven.

Hoofdstuk 3: Activiteiten

 • Beschrijving van de activiteiten:
  • Ontwikkeling van snel internet;
  • Financiering aantrekken;
  • Contracteren van een aannemer;
  • Beheer van het netwerk en de organisatie.

Hoofdstuk 4: Techniek

 • Beschrijving van de huidige situatie;
 • Beschrijving van de beoogde situatie;
 • Koppeling met bestaande netwerken / backbone;
 • Etc.

Hoofdstuk 5: Organisatiestructuur

 • Juridische vorm;
 • Eigendom van het netwerk;
 • Organisatiestructuur:
  • Organogram;
  • Beschrijving functies (bestuur, directie)
  • Belangrijke personen / trekkers;
 • Besluitvorming;
 • Aansprakelijkheid / zekerheid.

Hoofdstuk 6: Financiën

 • Financiële doelstellingen;
 • Kosten;
 • Opbrengsten;
 • Financiering:
  • Beoogde wijze van financiering;
  • Geboden zekerheden;
  • Veronderstelde tijdspanne en voorwaarden;
 • Winst en verlies;
 • Kasstromen;
 • Balansontwikkeling;
 • Winstbestemming.

Hoofdstuk 7: Kansen en risico's

 • Financieel;
 • Tijd;
 • Organisatorisch;
 • Marktfalen;
 • Politiek / bestuurlijk;
 • Overige risico's;
 • Beheersingstrategieën.