Massive MIMO Technologie

MIMO staat voor Multiple-input multiple-output.

Hoewel het om meerdere technologieën gaat, kan MIMO in wezen worden teruggebracht tot dit ene principe: een draadloos netwerk dat het mogelijk maakt om meer dan één datasignaal tegelijkertijd over hetzelfde radiokanaal uit te zenden en te ontvangen, meestal met behulp van een aparte antenne voor het uitzenden en ontvangen van elk datasignaal.

Standaard MIMO-netwerken gebruiken meestal twee of vier antennes om gegevens uit te zenden en hetzelfde nummer om ze te ontvangen. Massieve MIMO daarentegen is een MIMO-systeem met een bijzonder hoog aantal antennes.

Er is geen vaste waarde voor wat een Massive MIMO opstelling is, maar de beschrijving wordt meestal toegepast op systemen met tientallen of zelfs honderden antennes. Huawei, ZTE en Facebook hebben bijvoorbeeld Massive MIMO-systemen met maar liefst 96 tot 128 antennes gedemonstreerd.

Omdat MIMO-systemen fysiek meer antennes in een klein gebied moeten verpakken, vereisen ze het gebruik van hogere frequenties (en dus kortere golflengtes) dan de huidige mobiele netwerkstandaarden.