Multi-acces Edge Computing (MEC)

voorheen Mobile edge computing

Om het netwerk en de toepassingen beter te laten werken wanneer deze vanuit de cloud worden gebruikt, is het belangrijk om deze zo dicht mogelijk bij de eindgebruiker te laten draaien. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Edge Computing, wat inhoudt dat het programma op de rand van het netwerk wordt gedraaid. Een deel van de data wordt bovendien al lokaal verwerkt waardoor de datastroming naar de centrale opslagplaats wordt vermindert.