Netwerken voor snel internet

Snel internet in het buitengebied realiseren kan, maar vraagt extra aandacht, tijd en geld. Omdat de buitengebieden dunbevolkt zijn, is extra geld nodig en zijn de aanlegkosten van een netwerk belangrijk. Er bestaan verschillende netwerkentechnologieën die mogelijk een oplossing kunnen bieden.

Bestaand telefoon- of kabelnetwerk

Dorpskernen in het buitengebied beschikken vaak over snel internet. Bijvoorbeeld dankzij een kabelnetwerk of snel VDSL over het koperen telefoonnetwerk. Door de inzet van nieuwe technologieën worden deze netwerken steeds sneller. Bijvoorbeeld door de overgang naar VDSL en DOCSIS3. U kunt nagaan of snel internet over een kabelnetwerk of het kopernetwerk in uw omgeving beschikbaar is en of de aanbieder bereid is de niet aangesloten locaties buiten de dorpskern aan te sluiten. Misschien zijn er snelheidsverbeteringen mogelijk over het netwerk waarop u bent aangesloten, door de koppelpunten voor VDSL meer richting het buitengebied te verplaatsen.

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line is een techniek over het kopernetwerk van KPN. Met ADSL-technieken is een maximale snelheid van 24 Mbit/s mogelijk, maar de daadwerkelijk gerealiseerde snelheid is afhankelijk van de afstand van het adres tot de telefooncentrale. VDSL: Very-high-bitrate Digital Subscriber Line. Dit is een modernere technologie over het kopernetwerk waarmee hogere snelheden gehaald kunnen worden. Met inzet van nieuwe technieken zijn snelheden van meer dan 100 Mbps mogelijk. De daadwerkelijke snelheid is ook hier afstandsafhankelijk. DOCSIS3: een techniek die het mogelijk om datagegevens over de kabel te ontvangen, vervoeren en af te leveren. Over de kabel zijn op dit moment met DOCSIS3.0 snelheden ruim boven de 100 Mbps aangeboden.  

Aanleg glasvezelnetwerk

Is over de bestaande infrastructuur geen snel internet mogelijk? Dan kunt u de aanleg van nieuwe infrastructuur overwegen. Een nieuw netwerk aanleggen vraagt een forse investering. Daar staat tegenover dat glasvezelnetwerken naar verwachting dertig jaar of langer mee gaan en de meeste ruimte hebben om ook in de toekomst over voldoende bandbreedte te beschikken. Glasvezelnetwerken bieden nu al snelheden van honderden Mbit/s.

Draadloze netwerken

Zoals gezegd is een nieuw vast (glasvezel)netwerk aanleggen duur. Er zijn alternatieven. Bijvoorbeeld een zogenaamd vast/draadloos netwerk. Daarbij worden vanaf een vast opstelpunt de adressen in het gebied draadloos voorzien van snel internet. Voor lastig te bereiken woningen, een zeer dunbevolkt gebied of een gebied met een lage betalingsbereidheid is het dan toch mogelijk snel internet te krijgen. Draadloos internet kent ook zijn beperkingen, zie hiervoor het  bijgevoegde factsheet van onderzoeksbureau Dialogic.

Voor lastig te bereiken woningen, een zeer dunbevolkt gebied of een gebied met een lage betalingsbereidheid is het dan toch mogelijk snel internet te krijgen.