Onderdelen van een bedrijfsplan

Hieronder vindt u een indicatieve lijst van onderdelen voor een bedrijfsplan. Of u al deze onderdelen uiteindelijk opneemt is onder meer afhankelijk van de vraag of u het netwerk zelf aanlegt en exploiteert, of dit door een andere partij laat doen.

1        Introductie en samenvatting

1.1     Korte beschrijving van het breedbandproject    

1.2     Aanleiding breedbandproject      

1.3     Korte beschrijving van het beoogde resultaat

2        Organisatie

2.1     Activiteiten

2.2     Organisatievorm en -structuur    

2.3     Management, beheer en toezicht

3        Beoogd werkgebied en beoogde klanten       

3.1     Geografische scope van het project       

3.2     Huidige beschikbaarheid van snel internet

3.3     Analyse werkgebied op adres niveau   

4        Inrichting breedbandnetwerk   

4.1     Technologie, topologie (studiegebied) en architectuur (structuur)

4.2     Openheid netwerk  

4.3     Koppeling met een netwerkknooppunt

5        Bedrijfsmodel     

5.1     Verdienmodel

5.2     Waardeketen en contractpartijen

5.3     Aanbod aan eindgebruikers

5.4     Continuïteit en exit-strategie      

6        Realisatie en exploitatie

6.1     Communicatie- en marketingplan

6.2     Uitvoerplan aanleg van het netwerk      

6.3     Exploitatieplan       

7        Financiering en resultaten       

7.1     Overzicht financiële componenten

7.2     Fiscale aspecten     

8        Risico’s      

8.1     Risico’s en oplossingen