Richtlijnen telecommunicatie (rijksoverheid)

Iedereen kan (bijna) overal bellen en internetten. De Rijksoverheid stelt hierover regels op waar telecombedrijven zich aan moeten houden. Ze moeten bijvoorbeeld duidelijke informatie geven over de kosten voor het gebruik van de telefoon. Ook stelt het Rijk regels op voor gebruik van (radio)frequenties in de ether. Providers mogen bijvoorbeeld niet zomaar...

Een overzicht van alle richtlijnen is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid(externe link).

TOEZICHT OP TELECOMMUNICATIE

Telecombedrijven moeten zich houden aan regels uit de Telecommunicatiewet(externe link). Deze wet gaat onder meer over: frequentiebeleid, beleid van telefoonnummers, consumentenbescherming en privacybescherming.

De Rijksoverheid heeft 2 organisaties ingesteld die toezicht houden op de Telecommunicatiewet: - Agentschap Telecom(externe link) houdt toezicht op de handhaving van de Telecommunicatiewet. Zij richt zich vooral op een goed gebruik van frequenties, bijvoorbeeld voor mobiele telefonie. - Autoriteit Consument en Markt(externe link) (ACM) ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen.

NATIONAAL FREQUENTIEBELEID

Voor het gebruik van radiofrequenties kan een vergunning nodig zijn. Het ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de verdeling van frequenties.

Het frequentiebeleid van de overheid richt zich op het radiospectrum. Dit is de frequentieruimte met een bereik van ongeveer 9 kHz tot 300 GHz. Vooral naar het middendeel van het radiospectrum (rond de 100 MHz tot 6 GHz) is veel vraag. Deze frequenties hebben goed bereik en kunnen relatief veel data verzenden. Dit spectrumdeel is schaars en daarom duur. De overheid streeft naar efficiënt en effectief gebruik van het radiospectrum. De Nota Frequentiebeleid 2016(externe link)  beschrijft de algemene doelstelling en uitgangspunten voor het bestemmen, verdelen en gebruik van frequentieruimte.

Frequentieregister In het frequentieregister van Agentschap Telecom(externe link) staat aanvullende informatie zoals de uitgegeven vergunningen en de technische voorwaarden voor het gebruik van het spectrum, volgens het Nationaal Frequentieplan 2014. Agentschap Telecom houdt toezicht op het gebruik van frequenties.

Vergunning voor ruimte in ether Het ministerie van EZ verdeelt radiofrequenties(externe link). Het Agentschap Telecom voert de verdeling uit en geeft vergunning voor radiofrequenties af(externe link). In een vergunning staat hoe een gebruiker een bepaald deel van de ether mag gebruiken. Bijvoorbeeld dat deze de frequentieruimte binnen 2 jaar in een gebied van tenminste 20 km2 gebruikt.

INTERNATIONAAL FREQUENTIEBELEID

Radiosignalen kennen geen landsgrenzen en telecommarkten worden steeds internationaler. Daarom speelt het frequentiebeleid zich vooral af op internationaal niveau.

Internationale overleggen frequentiebestemmingen

Internationale overleggen bepalen de bestemming van veel frequenties en toepassingen. Bijvoorbeeld afspraken die die landen maken tijdens de Wereld Radio Conferentie(externe link) en het International Telecommunication Union(externe link) (ITU). In het Nationaal Frequentieplan 2014(externe link) staat een overzicht van Nederlandse frequenties en toepassingen.

Internationale afspraken in nationaal FrequentiebeleidsOverleg (NFO)

Het Nationaal FrequentiebeleidsOverleg(externe link) (NFO) maakt wijzigingen vooraf bekend aan onder meer vergunninghouders en gebruikers van frequenties.